r e k l a m a

Partner serwisu


Chitosan pomocny w walce z patogenami

Angielska firma Plater Bio na drodze rocznych badań otrzymała naturalny składnik, który może zrewolucjonizować zwalczanie szkodników i chorób w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Produkt nazwano chitosanem i jest ekstrahowany ze specjalnie uprawianych grzybów.

25 lipca 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Uwaga! Zagrożenie moniliozą

W związku z częstymi opadami deszczu i miejscowymi opadami gradu, ogłoszono wysoki próg zagrożenia brunatną zgnilizną w sadach śliwowych. Monilioza powoduje duże straty w plonie dlatego tak ważne są zabiegi ochronne dostępnymi fungicydami.

21 lipca 2017

czytaj więcej >

Lustruj sad i zwalczaj bawełnicę

Bawełnica korówka masowo pojawia się w połowie czerwca i w lipcu, a często też na krótko przed zbiorem owoców. Termin wykonania zabiegu można wyznaczyć na podstawie systematycznych lustracji sadu.

06 lipca 2017

czytaj więcej >

Mszyce w okresie lata

W sezonie wegetacji występuje od kilku do kilkunastu pokoleń poszczególnych gatunków mszyc. Charakteryzują się one wysoką płodnością, dlatego liczebność oraz szkodliwość mszyc może bardzo szybko wzrastać. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na ich zwalczanie.

27 czerwca 2017

czytaj więcej >

Z zarazą nie ma żartów…

Od kilku lat wielu sadowników próbuje uporać się w swoich sadach gruszowych i jabłoniowych z trudną do zwalczenia bakterią jaką jest Erwinia amylovora sprawca zarazy ogniowej. Z uwagi na bardzo skromną listę środków do ochrony sadów przed tą chorobą coraz częściej producenci sięgają po nielegalne metody walki z patogenem.

26 czerwca 2017

czytaj więcej >

Nie daj się zrobić na szaro…

Od wiosny, producentom wszystkich upraw sadowniczych doskwiera patogen Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni. Choroba ta staję się poważnym problemem zwłaszcza na plantacjach truskawek i malin. Ochrona przed szarą pleśnią stanowi bardzo ważny element w agrotechnice wszystkich roślin jagodowych i powinna być najintensywniejsza w fazie na początku kwitnienia (BBCH 60-69), przy rozwiniętych 10% kwiatów i systematycznie kontynuowana (co 5-7 dni) do samych zbiorów (90-91) z zachowaniem karencji fungicydów oraz zasady przemiennego stosowania preparatów z różnych grup chemicznych zgodnie z w aktualnym Programem Ochrony Roślin Sadowniczych.

26 czerwca 2017

czytaj więcej >

Miodówki atakują grusze

Chociaż nalot miodówek odbywa się w tym roku z opóżnieniem, to nadal stanowią one ważny problem dla sadów gruszowych. Pierwsze sygnały o ich pojawieniu pochodziły z centralnej Polski. W chwili obecnej mamy już do czynienia ze wszystkimi stadiami rozwojowymi. Co robić, aby uniknąć strat w plonie? Jak się bronić?

08 czerwca 2017

czytaj więcej >

STOP dla nielegalnych środków

Na stronie PIORiN został zamieszczony adres e-mail, za pośrednictwem którego możesz szybko zgłosić podejrzenie obrotu nielegalnym środkiem ochrony roślin.

05 czerwca 2017

czytaj więcej >

Aura na mszyce

Po wiosennych przymrozkach, które już i tak znacząco osłabiły sady, przychodzi czas na aktywną walkę z mszycami. Łagodne zimy i stosunkowo ciepłe wiosny to doskonałe warunki dla ich rozwoju. Sprzyjają bezpiecznemu przezimowaniu jaj oraz wczesnemu wylęgowi larw. Konieczna jest zatem dokładna lustracja sadu i wykrywanie pierwszych kolonii, aby uchronić plantacje przed ich masowym rozmnażaniem.

01 czerwca 2017

czytaj więcej >

Rdza atakuje maliny

Okres ostatnich silnych przymrozków był trudny dla plantacji malin. Odmiany jesienne mają uszkodzone pędy, co wpłynie zapewne na ogólny dalszy rozwój krzewów. Opóżnione będzie także owocowanie. Nie zapominajmy jednak o ochronie plantacji. Uaktywniły się już patogeny grzybowe i widoczne są pierwsze objawy porażenia.

23 maja 2017

czytaj więcej >