r e k l a m a


Optymistyczne pozostałości

Symbolem lata są świeże owoce. Warto zatem mieć pewność, czy ich spożycie jest bezpieczne i zdrowe. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, sprawując nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin, corocznie prowadzi badania pozostałości środków ochrony roślin.

28 lipca 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Szkodniki atakują

Jak walczyć ze szkodnikami sadów jabłoniowych przypomina doradca Adam Fura

27 lipca 2017

czytaj więcej >

Nowe zagrożenie – Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)

Szkodnik opanował już Południową Europę, Francję. W ub.r. Włosi stracili przez nią 70% plonu czereśni. Najskuteczniejszą ochroną jest zainstalowanie specjalnych siatek, jednak firma, która je produkuje, ma zamówienia na 6 lat do przodu i już nowych nie przyjmuje.

27 lipca 2017

czytaj więcej >

Chitosan pomocny w walce z patogenami

Angielska firma Plater Bio na drodze rocznych badań otrzymała naturalny składnik, który może zrewolucjonizować zwalczanie szkodników i chorób w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Produkt nazwano chitosanem i jest ekstrahowany ze specjalnie uprawianych grzybów.

25 lipca 2017

czytaj więcej >

Uwaga! Zagrożenie moniliozą

W związku z częstymi opadami deszczu i miejscowymi opadami gradu, ogłoszono wysoki próg zagrożenia brunatną zgnilizną w sadach śliwowych. Monilioza powoduje duże straty w plonie dlatego tak ważne są zabiegi ochronne dostępnymi fungicydami.

21 lipca 2017

czytaj więcej >

Lustruj sad i zwalczaj bawełnicę

Bawełnica korówka masowo pojawia się w połowie czerwca i w lipcu, a często też na krótko przed zbiorem owoców. Termin wykonania zabiegu można wyznaczyć na podstawie systematycznych lustracji sadu.

06 lipca 2017

czytaj więcej >

Mszyce w okresie lata

W sezonie wegetacji występuje od kilku do kilkunastu pokoleń poszczególnych gatunków mszyc. Charakteryzują się one wysoką płodnością, dlatego liczebność oraz szkodliwość mszyc może bardzo szybko wzrastać. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na ich zwalczanie.

27 czerwca 2017

czytaj więcej >

Z zarazą nie ma żartów…

Od kilku lat wielu sadowników próbuje uporać się w swoich sadach gruszowych i jabłoniowych z trudną do zwalczenia bakterią jaką jest Erwinia amylovora sprawca zarazy ogniowej. Z uwagi na bardzo skromną listę środków do ochrony sadów przed tą chorobą coraz częściej producenci sięgają po nielegalne metody walki z patogenem.

26 czerwca 2017

czytaj więcej >

Nie daj się zrobić na szaro…

Od wiosny, producentom wszystkich upraw sadowniczych doskwiera patogen Botrytis cinerea, sprawca szarej pleśni. Choroba ta staję się poważnym problemem zwłaszcza na plantacjach truskawek i malin. Ochrona przed szarą pleśnią stanowi bardzo ważny element w agrotechnice wszystkich roślin jagodowych i powinna być najintensywniejsza w fazie na początku kwitnienia (BBCH 60-69), przy rozwiniętych 10% kwiatów i systematycznie kontynuowana (co 5-7 dni) do samych zbiorów (90-91) z zachowaniem karencji fungicydów oraz zasady przemiennego stosowania preparatów z różnych grup chemicznych zgodnie z w aktualnym Programem Ochrony Roślin Sadowniczych.

26 czerwca 2017

czytaj więcej >

Miodówki atakują grusze

Chociaż nalot miodówek odbywa się w tym roku z opóżnieniem, to nadal stanowią one ważny problem dla sadów gruszowych. Pierwsze sygnały o ich pojawieniu pochodziły z centralnej Polski. W chwili obecnej mamy już do czynienia ze wszystkimi stadiami rozwojowymi. Co robić, aby uniknąć strat w plonie? Jak się bronić?

08 czerwca 2017

czytaj więcej >