Kalendarium

Powrót
Hotel Gołębiewski, Karpacz
22.05 - 24.052019

Sad Nowoczesny jest patronem.

XXII Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków „Branża sokownicza dziś i jutro”

W programie między innymi:
– interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
– trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne
– wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej
– dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjum:
– ponad 200 gości z Polski i zagranicy
– przedstawiciele administracji państwowej
– przedstawiciele świata nauki i prasy
– członkowie KUPS
– przedstawiciele firm współpracujących z branżą

Wykładowcy:
– krajowi i zagraniczni prelegenci
– praktycy z wiodących firm sokowniczych
– naukowcy z uznanych ośrodków akademickich i instytutów badawczych zajmujący się rynkiem i technologią

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure