Kalendarium

Powrót
Hotel Marriott w Warszawie
28.032019

Produkcja żywności w świetle aktualnych przepisów – nowości legislacyjne

W programie:
– orzecznictwo z zakresu produkcji żywności,
– stosowanie dodatków do żywności i aromatów,
– praktyczne uwagi na temat wpływu procesów przetwarzania żywności na określenie zakresu badań laboratoryjnych w świetle aktualnych przepisów,
– wymagania dotyczące urządzeń mających kontakt z żywnością stosowanych w przemyśle spożywczym,
– zmiany legislacyjne w zakresie stosowania opakowań z tworzyw sztucznych – kwestie istotne dla producentów żywności

Organizatorzy gwarantują najlepszych wykładowców oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące produkcji żywności w świetle aktualnych przepisów.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów jakości i rozwoju, produkcji, badań i rozwoju, technologów oraz działów prawnych.

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure