Kalendarium

Powrót
Gołuchów
14.09 - 15.092018

XX DNI OGRODNIKA - Targi Międzynarodowe

Program ramowy:

1. EKSPOZYCJE  FIRM
 - Wystawców (około 200),  w salach Ośrodka Kultury Leśnej, pawilonach plenerowych i na wolnym powietrzu.  Prezentacje najnowszych technologii i środków produkcji dla ogrodnictwa.  Targi nie mają charakteru kiermaszu. 

2. KONSULTACJE i  PORADY SPECJALISTYCZNE
 
Prof. dr hab. Andrzej Komosa - Nowoczesne technologie nawożenia roślin ogrodniczych (warzywa, rośliny ozdobne, sady).

Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski  – Agrotechnika warzyw gruntowych, w tym fertygacja.

Prof. dr hab. Gabriel Łabanowski - Ochrona roślin warzywnych i ozdobnych przed szkodnikami w uprawach gruntowych i pod osłonami.

Prof. dr hab. Adam Wojdyła - Zwalczanie chorób roślin ozdobnych w uprawach pod osłonami i w szkółkarstwie.

Dr hab. Anna Bielenin – prof. I O -  Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami.
 
Dr Zbigniew Anyszka - Ochrona warzyw polowych przed chwastami.
 
Dr Jacek Nowak – Uprawa roślin ozdobnych pod osłonami i w gruncie.

Dr  Maria Wysocka - Owczarek -  Nowoczesna i tradycyjna agrotechnika uprawy pomidorów i ogórków pod osłonami.
 
Punkt konsultacyjny Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego,
Klinika Chorób Roślin - dr hab. Natasza Borodynko – Filas – prof. IOR
 
Punkt konsultacyjny Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa 
w Brzeznej – Uprawa roślin sadowniczych, w tym jagodowych.
 
Porady prawnika – mecenas Błażej Dahlke 

3. EDUKACJA  

 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Uniwersytetu Przyrodniczego
 w Poznaniu:
 • Na stoisku będzie możliwość zapoznania się z ofertową prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: Architekturą Krajobrazu,  Medycyną Roślin,  Ogrodnictwem,
 • Zaprezentowany zostanie model cieplarni drugiej generacji wykorzystującej pianę do izolacji termicznej ścian i dachu (opis poniżej),
 • Zaprezentowana zostanie kolekcja entomologiczna prezentująca różnorodność biologiczną owadów,
 • Zaprezentowane zostaną projekty zagospodarowania terenów zieleni wykonane przez Studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ,
 • Zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny:
  - Dr hab. Henryk Ratajkiewicz (Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska) – konsultacje z zakresu ochrony roślin (piątek/sobota)
  - Dr inż. Paweł Sienkiewicz (Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska) – konsultacje entomologiczne, z zakresu różnorodności biologicznej owadów (piątek/sobota),
  - Dr hab. Piotr Urbański, Dr inż. Dariusz Świerk, Dr inż. Michał Krzyżaniak (Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu) – konsultacje i  doradztwo w zakresie pielęgnacji ogrodów (piątek),
  - Dr hab. Zbigniew Karolewski (Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa) – konsultacje fitopatologiczne (sobota),
  - Dr hab. Sławomir Świerczyński (Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa)  – konsultacje z zakresu sadownictwa i szkółkarstwa (piątek/sobota).
 
EKSPOZYCJA podczas XX Dni Ogrodnika:
 
Cieplarnia drugiej generacji wykorzystująca pianę do izolacji termicznej ścian i dachu (dr inż. Włodzimierz Krzesiński)
 
Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu trwają prace nad wykorzystaniem piany do izolacji cieplarni od 7 lat, w tym czasie opracowano dwie generacje cieplarni. Najnowsza druga generacja może być zastosowana w obiektach kilkuhektarowych, co nie było możliwe w przypadku pierwszej generacji cieplarni.
 
 
 
4. PREZENTACJE  PROJEKTÓW - PROGRAMÓW
   
INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH :
 
 • Transfer innowacyjnych technologii dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygacji roślin “FERTINNOWA”.
 • Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów “GoodBerry”.
 • Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie “BIO FERTIL”.
 • Opracowanie inteligentnej metody oceny fizjologicznego stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji roślinnej “ImageAgro”.
 • Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich “ECOFRUITS”.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu oświetleniowego - Lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślinnych - lampa LED do uprawy home farming oraz doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw - optymalizacja procesu fotosyntezy, wpływ na jakość i wielkość plonów oraz szybkość wzrostu.
 • Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń  BIOGLEBA.
  
5. SEMINARIA
    
     Wkrótce zostaną podane szczegółowe tematy seminariów oraz nazwiska wykładowców.
 
 6. „WZOROWY OGRODNIK” – gala finałowa XII edycji krajowego  konkursu, 
      rozgrywanego w sześciu kategoriach. 
     
     Miejsce: dziedziniec Zamku Czartoryskich w Gołuchowie.
 
 7. IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
    
     Według indywidualnych programów firm – wystawców.  Pokazy nowych rozwiązań
     technologicznych. Lustracje kolekcji odmian pomidorów i innych gatunków warzyw
     w nowoczesnych obiektach szklarniowych ogrodników - na terenie powiatu kaliskiego.
 

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure