Kalendarium

Powrót
Ekologiczny Sad Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa
20.062018

Warsztaty z zakresu technologii ekologicznej produkcji ogrodniczej

10.00 -10.20 Powitanie gości, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor IO

10.20 -10.45 Szanse dla rozwoju ekologicznej produkcji owoców w Polsce, dr hab. Elżbieta Rozpara, kierownik Zakładu Odmianoznawstwa i koordynator badań z zakresu ekologicznej produkcji owoców, IO

10.45 - 11.10 Procedura podejmowania działalności w systemie rolnictwa ekologicznego- podstawowe zasady- Barbara Sazońska, główny specjalista, CDR Radom

11.10-11.30 Przerwa kawowa

11.30 -11.55 Odmiany jabłoni do ekologicznej uprawy, dr Dorota Kruczyńska, IO

11.55 -12.20 Wpływ podkładek na plonowanie i jakość owoców w ekologicznym sadzie jabłoniowym, Dr Paweł Bielicki i mgr Marcin Pąśko.

12.20 -12.50 Szkodniki sadów i jagodników oraz możliwości ich zwalczania w uprawach ekologicznych, dr Małgorzata Tartanus i mgr Witold Danelski, IO

12.50 -13.15 Problemy w ochronie sadów przed chorobami, dr Agata Broniarek-Niemiec i mgr Sylwester Masny, IO

13.15 -13.45 Lunch

13.45 -14.10 Fauna pożyteczna i jej rola w ograniczaniu szkodników ekologicznych upraw sadowniczych, dr Małgorzata Sekrecka, IO

14.10- 14.35 Odmiana – istotny czynnik w  ekologicznej produkcji owoców jagodowych (malina, jeżyna, truskawka, porzeczka), dr Maria Buczek SZD Brzezna Sp. z o.o.

14.35-15.00 Mniej znane gatunki sadownicze o dużej wartości dla zdrowia człowieka, przydatne do upraw ekologicznych, Dr hab. Elżbieta Rozpara i mgr Tomasz Golis, IO

 

15.00 -15.15 Przerwa kawowa

15.15-15.35 Ekologiczna produkcja owoców – głos sadownika - Arkadiusz Kartuz, Biała Rawska

15.35 -16.30 Zwiedzanie doświadczeń z ekologiczną produkcją owoców

16.30 -17.00 Dyskusja i podsumowanie warsztatów

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure