Kalendarium

Powrót
Uniwersyt Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy
17.052018

Sad Nowoczesny is a patron.

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TECHNOLOGÓW PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW

Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, przy udziale Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracowni Chemii Rolnej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, a także przy współpracy Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział Wielkopolski, organizuje w dniach 17-18 maja 2018 roku XI Ogólnopolską Naukową Konferencję Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Konferencja jest kontynuacją tradycji corocznych spotkań grona pracowników ośrodków naukowo- badawczych i przemysłu przetwórczego. Celem konferencji będzie pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w szczególności z zakresu przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak:

 

  • bezpieczeństwo i wartość prozdrowotna
  • projektowanie nowych produktów i procesów
  • technologie przechowywania a jakość surowca
  • innowacyjność w metodach analitycznych

Udział w konferencji będzie okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i poglądów, a także nawiązania współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. Efektem spotkania może być realizacja wspólnych projektów badawczo- rozwojowych, które uzyskują duże wsparcie finansowe za pośrednictwem takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości i wielu innych.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 450,00 PLN brutto i obejmuje: koszty organizacyjne, uczestnictwo w obradach, druk materiałów konferencyjnych (streszczenia), posiłki i uroczystą kolację (nie obejmuje noclegów  i śniadań), zwiedzanie Bydgoszczy oraz rejs Bydgoskim Tramwajem Wodnym

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wielkopolski,

ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań,

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 3785 6355

z dopiskiem „OWOCE 2018; Imię Nazwisko uczestnika/ów””

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 10 maja 2018.

Dane kontaktowe: wichrowska@utp.edu.pl; tel. (52) 3749320; 513164063

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure