Relacje

Spotkanie ministrów rolnictwa

O Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. oraz zagadnieniach dotyczących łańcucha dostaw żywności rozmawiali dziś ministrowie ds. rolnictwa Polski i Słowenii.

W Polsce przebywa wicepremier Słowenii, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności – Dejan Židan, którego 24 października gościł minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel. O tym czego dotyczyło to spotkanie poinformowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie.

Przyszłość WPR

Najważniejszym zagadnieniem jest dla nas przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej − powiedział polski minister rolnictwa.

Już w listopadzie Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian WPR. Dlatego dzisiejsze spotkanie było okazją do przedyskutowania wzajemnych oczekiwań w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Ważne jest abyśmy wybrali elementy wspólne, które będziemy wspierali. Naszym wspólnym celem jest budżet co najmniej na takim poziomie, jaki mamy w aktualnej w perspektywie. Będzie to punkt wyjścia do ustalania dalszego kształtu polityki rolnej. Opowiadamy się za utrzymaniem pierwszego i drugiego filara WPR i silnego zarządzania kryzysowego − poinformował Krzysztof Jurgiel.

Łańcuch żywności

W dalszej części rozmów ministrowie dyskutowali o pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Głównym problemem jest nieuczciwa konkurencja. Obie strony zgodnie przyznały, że na forum UE istnieje potrzeba wypracowania rozwiązań, które pozwolą na eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu.

Ponadto poruszony został problem podwójnej jakości produktów w krajach unijnych. Zarówno Krzysztof Jurgiel jak i  Dejan Židan uważają, że Komisja Europejska powinna ustalić zasady przeprowadzania kontroli w poszczególnych państwach, a następnie w prawie unijnym zabezpieczyć rozwiązania, które pozwolą na eliminowanie takich praktyk.

Współpraca dwustronna i wymiana handlowa

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas dzisiejszego spotkania była współpraca dwustronna.

Minister Jurgiel podkreślił, że w ramach V4+3, czyli Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Słowenię, Rumunię i Bułgarię kraje starają się wypracować wspólne stanowiska dotyczące WPR. Ważnym zagadnieniem jest także współpraca w formule 16+1 i transport żywności do Chin.

Przemysł rolno-spożywczy to strategiczny sektor, który nasze państwo wspiera. W strategii odpowiedzialnego rozwoju zawarte są priorytety także w tym zakresie. Polska znana jest w świecie z produkcji żywności wysokiej jakości. Mamy dodatnie saldo w zakresie handlu żywnością. Szacujemy, że w tym roku eksport tych produktów wyniesie powyżej 25 mld euro, z 7 miliardową nadwyżką. Około 82% naszego eksportu żywności to kraje UE, około 7% to kraje WNP i około 12% to pozostałe kraje świata − mówił polski minister.

Widzę ogromny potencjał w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Słowenią. W ciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku osiągnęliśmy wartość około 1 mld euro. Sądzę, że do końca roku uda nam się dojść do kwoty 2 mld euro − podkreślił wicepremier Słowenii.

Światowy Dzień Pszczół

Słowenia już kilka lat temu zaczęła zajmować się tematyką pszczół i wystąpiła z inicjatywą Światowego Dnia Pszczół. Mamy świadomość tego, że każda łyżka naszego pożywienia jest od pszczół zależna, tak samo jak dalszy rozkwit branży spożywczej − powiedział wicepremier Židan.

Już w grudniu tego roku na Generalnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie głosowany wniosek o ustanowieniu Światowego dnia Pszczół. Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska pozytywnie ocenia tę inicjatywę. Przyczyni się to do popularyzacji roli pszczół w rolnictwie i znaczeniu dla środowiska naturalnego.

Bardzo się cieszymy, że Polska jako jedno z pierwszych państw wsparła nasz wniosek − podkreślił minister rolnictwa Słowenii.

Forum biznesowe

Przy okazji wizyty w Polsce wicepremiera Dejana Židana Ambasada Republiki Słowenii zorganizowała forum biznesowe na temat przetwórstwa spożywczego i winiarstwa. Ministrowie wzięli w nim udział i mówili o dalszym pogłębianiu współpracy gospodarczej pomiędzy Słowenią i Polską.

Podczas Forum swoje produkty przedstawia 17 producentów słoweńskich. Forum jest także okazją do rozmów handlowych między polskimi i słoweńskimi przedstawicielami biznesu.

źródło: MRiRW (fot. MRiRW)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure