Relacje

Sektor w czasach kryzysu

Co można zrobić, aby zminimalizować skutki wojny handlowej z Rosją dyskutowano 7 sierpnia na posiedzeniu Rady Naukowo Programowej Forum Ogrodniczo–Przetwórczego. Członkowie sztabu kryzysowego, powołanego przez min. Marka Sawickiego: prof. Franciszek Adamicki, Witold Boguta i Jacek Pruszkowski starali się wypracować stanowisko sektora ogrodniczego, które zostanie przesłane do władz.

– Najpilniejszą na dziś sprawą jest wycofanie z rynku warzyw, które nie mogą być dłużej przechowywane, jak papryka, pomidory, kapusta i ogórki – mówił prof. Adamicki. – Problem jabłek, które nie zostaną sprzedane do Rosji, tak naprawdę zacznie się dopiero po Nowym Roku. 5–7% z nich można przeznaczyć na rynek wewnętrzny, planowano też, że 10% tych najwyższej jakości znajdzie nabywców w Unii Europejskiej, jednak staje to pod znakiem zapytania wobec rozszerzenia embarga na wszystkie państwa Wspólnoty.

– Myślę, że powinniśmy zapomnieć o jakichkolwiek dochodach w tym sezonie, lecz skupić się na tym, jak zminimalizować straty – ocenił Tomasz Solis.

Dyskutanci byli zdania, że znalezienie natychmiast alternatywnych rynków zbytu nie jest możliwe. Nowe rynki można by było jednak szybciej zdobyć, gdyby producenci otrzymali gwarancje eksportowe.

Jak zagospodarować towar, który zostanie wyprodukowany? – pyta minister. Czy ma być przeznaczony na biogazownie, do biodegradacji, czy też zakupiony przez Agencję Rynku Rolnego i oddany ludziom ubogim, szpitalom, domom pomocy społecznej? A może Forum widzi inne formy?

Jedną z takich propozycji była produkcja spirytusu z owoców, który miałby być dodawany do paliw. Do tego potrzebne są jednak zmiany ustawowe. Wszyscy dyskutanci podkreślali konieczność szybkich zmian legislacyjnych. Także i tych, które zabezpieczą grupy producentów przed konsekwencjami niezrealizowania planów dochodzenia do uznania. Rząd powinien też wspomóc producentów i przetwórców w spłatach kredytów.

Trochę optymizmu wlał w zebranych Witold Boguta: Choć sytuacja jest przygnębiająca, to, patrząc na historię, każdy kryzys wzmacniał sektor. Trochę zgnuśnieliśmy, bo było dobrze. Teraz nie jest dobrze i potrzebne są mądre przemyślane działania. Nasz sektor na to stać.

 

Autor: Jolanta Szaciłło

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure