Relacje

Podsumowanie i plany firmy BASF

3 grudnia ub.r. firma BASF zorganizowała konferencje prasową, podczas której podsumowała miniony sezon oraz przedstawiła plany na nadchodzący.

fot. H. Czerwiński

Cezary Urban – dyrektor działu Agricultural Solutions firmy BASF podsumował 2018 r., wskazując na duże znaczenie, jakie miało przejęcie części aktywów od firmy Bayer oraz podkreślając, jak bardzo ważny jest dla firmy jest rozwój innowacje przy jednoczesnym oferowaniu rozwiązań praktycznych dla klientów.

Z kolei Jacek Brol – kierownik działu marketingu, informował o rynku ś.o.r. w Europie i Polsce. – Dużo niższe opady oraz wysoka temperatura od połowy kwietnia negatywnie wpłynęły na rozwój tego rynku w 2018 r. w Europie – informował. Spadki wartości rynku obserwowano także w Polsce.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na podrobione i nielegalne środki ochrony roślin. – Otrzymujemy coraz więcej informacji na ten temat – mówiła Natalia Gackoska – specjalista ds. rejestracji. Przedstawiła działania BASF oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w tym zakresie. W ubiegłym roku firma złożyła 5 wniosków o ściganie dystrybutorów takich preparatów.

Nowa rejestracja

W tym sezonie powiększy się oferta fungicydów przeznaczonych do ochrony warzyw polowych i truskawki – powiedział Marcin Chojecki odpowiedzialny za produkty do ochrony warzyw i roślin strączkowych. Nowy środek to Dagonis, zawierający dwie substancje aktywne: Xemium (fluksapyroksad) i difenokonazol. Warto nadmienić, że cząsteczki Xemium, wyróżniają się na tle innych substancji z grupy SDHI budową chemiczną zapewniającą różną polaryzację (hydrofilną i lipofilną). Hydrofilność ma znaczenie dla przemieszczania się substancji w ścianach komórkowych i układzie naczyniowym roślin, a lipofilność ułatwia przemieszczanie się w warstwach woskowych i przez membrany. Ma działanie zapobiegawcze i interwencyjne, polecany będzie jednak jako preparat zapobiegawczy. Przeznaczony jest do walki m.in. z mączniakiem prawdziwym, alternariozą, zgnilizną twardzikową i plamistościami. W przypadku truskawek, okres karencji wynosi tylko 1 dzień. Jak informował M. Chojecki, jeśli preparat jest używany zgodnie z etykietą, nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających.

Klamra pirymetanilowa

Nowy system klamry pirymetanilowej, oparty o fungicyd do ochrony jabłoni Faban 500 SC, przedstawił Tomasz Lewandowski odpowiedzialny za produkty do ochrony sadów. Klamra ta jest elementem ochrony jabłoni w okresie około kwitnieniowym, czyli w kluczowym momencie ochrony jabłoni przed parchem i mączniakiem. W okresie od pękania pąków do końca stadium zielonego pąka firma poleca zabiegi preparatami Delan WG (0,5 kg/ha) lub Delan Pro (2,5 l/ha) naprzemiennie z innymi produktami kontaktowymi. Pierwszy zabieg klamry – z użyciem Fabanu poleca się wykonać na przełomie stadium zielonego i różowego pąka w dawce 1,2 l/ha, w okresie różowego pąka poleca się Delan Pro (2 l/ha) i Sercadis (0,25 kg/ha), na początku kwitnienia – Delan WG (0,5 kg/ha) + Mythos (1,5 l/ha), w pełni kwitnienia – Delan WG (0,5 kg/ha) + Sercadis (0,25 kg/ha), klamrę zamyka zabieg Fabanem (1,2 l/ha) w okresie opadania płatków. w okrsie opadania zawiązków polecany jest zabieg preparatem Delan WG (0,5 kg/ha) łącznie z preparatem triazolowym (0,2 l/ha) W okresie wzrostu owoców poleca się już tylko zabiegi preparatem Polyram naprzemiennie z innymi produktami kontaktowymi. Prelegent poinformował również, że stosując program klamry pirymetanilowej w owocach nie będzie pozostałości pirymetanilu ani ditianonu. (H.C.)

Zdjęcia do artykułu

Przedstawiciele firmy BASF podczas konferencji 3 grudnia fot. H. Czerwiński

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure