Relacje

Kongres Sadowniczy – reakcją na kryzys

Obecnie w kraju mamy spadek konsumpcji jabłek, bardzo silną konkurencję na rynku i przewagę owoców niskiej jakości. Najwyższa pora, aby zastanowić się, jak odejść od najtańszej produkcji jabłek. Do tego potrzeba determinacji, gotowości do działania i otwartości na dyskusję wielu osób związanych ze środowiskiem sadowniczym. Tę dyskusję miał zapoczątkować Kongres Sadowniczy (4–5 grudnia ub.r., Warszawa), zorganizowany przez Instytut Praktycznego Sadownictwa (IPSAD).

Fot. A. Okła-Wierzbicka

Na Kongresie poruszano tematy dotyczące zarówno działań rynkowych, jak i nowych technologii. – Nie można liczyć na powrót rynku rosyjskiego, ani na to, że co roku w innych rejonach sadowniczych pojawią się luki w produkcji spowodowane nagłymi zjawiskami pogodowymi, np. gradem czy mrozem. Dotychczas często na tym korzystaliśmy, ale musimy pamiętać o takich sezonach, jak obecny, kiedy jest za dużo owoców i okazuje się, że utrzymanie się na rynku nie jest łatwe – mówił dr Helwig Schwartau (AMI, Niemcy).

– Na obecną chwilę Polska ma bardzo mały udział na rynkach Bliskiego Wschodu, Południowej Afryki czy Ameryki – kontynuował prelegent. – Aby na stałe na nich zaistnieć, trzeba mieć odpowiednią jakość, na pewno nie można tego zrobić za pomocą niskiej ceny. Z pewnością musimy znaleźć odpowiednie formy organizacji i zwrócić się w kierunku odmian poszukiwanych przez konsumentów – o owocach dobrej jakości i pożądanym smaku, co daje szansę na zwiększenie ich spożycia. – Jeśli będziecie mogli stworzyć własną, odpowiednią odmianę klubową, presja na cenę za taki towar z pewnością będzie mniejsza.

Istotnym elementem wydarzenia była debata na temat tego, jakich zmian wymaga polskie sadownictwo. Reformy wymagają: jakość i ilość produkcji, organizacja handlu i rynków zbytu, ekonomika produkcji, edukacja i organizowanie się producentów. Zmiany te powinny zachodzić wskutek przemyślanych decyzji. Jak zapoczątkować ten proces? Robert Sas (IPSAD) proponuje zorganizować grupę specjalistów z różnych sektorów środowiska sadowniczego. – Mamy pojedynczych producentów, grupy producentów, związki branżowe, samorządowców, instytucje naukowe, uczelnie wyższe, ministerstwo i podległe mu organizacje – mówił. – Spróbujmy doprowadzić do tego, aby te wszystkie podmioty bezpośrednio ze sobą współpracowały, aby efektem tych rozmów był projekt unormowania panującego obecnie chaosu. Celem powołania takiej grupy ma być stworzenie elementu autorytetu, który stanowiłby źródło dobrego przekazu, porządkowałby całą strukturę polskiego sadowniczego społeczeństwa i pokierowałby je w kierunku koniecznych przemian.

Więcej na temat tego, czego miałaby dotyczyć reforma polskiego sadownictwa już w najnowszym numerze miesięcznika „Sad Nowoczesny”. 

Zdjęcia do artykułu

Kongres Sadowniczy zainaugurowali Robert Sas (IPSAD) i Barbara Galicz (burmistrz Tarczyna) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Kongres Sadowniczy 2018 Fot. A. Okła-Wierzbicka
Kongres Sadowniczy 2018 Fot. A. Okła-Wierzbicka
Patronat nad wydarzeniem objął Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP Fot. A. Okła-Wierzbicka
Jerzy Dąbrowski (Departament Rynków Rolnych) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Dr Helwig Schwartau (AMI, Niemcy) omówił światową sytuację na rynku jabłek i gruszek Fot. A. Okła-Wierzbicka
O zmieniających się wymogach handlowych i konsumenckich informował Gert Brouwer (Greefa, Holandia) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Christ Wolfgarius (WFT Fruits, Belgia) poruszył zagadnienia dotyczące reakcji belgijskich sadowników na zmiany zachodzące na rynku owoców Fot. A. Okła-Wierzbicka
Czy Indie staną się odbiorcą polskich jabłek i nowym źródłem pracowników sezonowych? - Próby odpowiedzi na to pytanie podjął się Ryszard Sznajder (Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza) Fot. A. Okła-Wierzbicka
O bezpieczeństwie owoców przewożonych w transporcie dalekomorskim mówił Peter Wedell-Neergaard (Maersk Line Netherlands) Fot. A. Okła-Wierzbicka
W debacie na temat, jak zmienić sadownictwo w Polsce, wzięli udział (od lewej): Robert Sas (moderator), Wojciech Kot, Piotr Korczak, prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Zbigniew Chołyk i Marcin Lis Fot. A. Okła-Wierzbicka
Kurt Timoshek (Capplast Fruits, Austria) omówił zmiany w polskim sadownictwie na przestrzeni ostatnich lat Fot. A. Okła-Wierzbicka
Oceny zmian na polskim rynku jabłek dokonała prof. Bożena Nosecka (IERiGŻ) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Agnieszka Wryk (Ewa Bis) informowała o polityce sieci handlowych Fot. A. Okła-Wierzbicka
Dr Dorota Kruczyńska (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) mówiła o doborze odmian jabłoni odpowiadającym aktualnym trendom na rynku owoców Fot. A. Okła-Wierzbicka
Koncepcję projektu dotyczącego jabłek sokowych zaprezentował Mathias Ebert (HME-Consult, Niemcy) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Szymon Matysiak (Arysta Life Science) zaprezentował preparaty do biologicznej ochrony upraw sadowniczych Fot. A. Okła-Wierzbicka
O możliwościach produkowania owoców bez pozostałości informował dr Christian Scheere (Stacja sadownicza Bavendorf, Niemcy) Fot. A. Okła-Wierzbicka
Jean-Francois Duchemin (SA, Francja) mówił o metodzie dezorientacji feromonowej w ochronie sadów przed szkodnikami Fot. A. Okła-Wierzbicka

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure