Relacje

Konferencje Wiedzy i Praktyki Sadowniczej rozpoczęte

20 lutego w podwarszawskich Falentach spotkaniem pt. „Jakość drogą do sukcesu – nawożenie, regulowanie wzrostu i biostymulacja upraw sadowniczych” rozpoczął się cykl Konferencji Wiedzy i Praktyki Sadowniczej, organizowanych przez miesięcznik „Sad Nowoczesny”, zespół FruitAkademii oraz firmę Chemirol.

Podczas spotkania poruszano praktyczne zagadnienia dotyczące nawożenia drzew. O wykorzystaniu mikroelementów w dokarmianiu pozakorzeniowym upraw sadowniczych mówił prof. Dariusz Wrona z SGGW. Przypomniał on, że dostępność takich składników, jak żelazo, mangan, bor, miedź czy cynk jest lepsza przy niższym pH gleby. Ich dostarczanie dolistne jest najtańszą i najskuteczniejszą metodą odżywiania roślin, zwłaszcza w tzw. okresach krytycznych (intensywny wzrost roślin, susza, ograniczona aktywność korzeni). Stosowane w formie chelatów czy kompleksów mikroelementów ze związkami organicznymi są znacznie lepiej wykorzystywane przez rośliny.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady zagranicznych prelegentów. Tomás Catalán z firmy Daymsa informował o wpływie zastosowania aminokwasów roślinnych na jakość owoców, a Joëlle Reignard z firmy Fine Agrochemicals zaprezentowała możliwości ograniczenia strat po przymrozkach z wykorzystaniem regulatorów wzrostu opartych na giberelinach GA4+7 oraz na proheksadionie wapnia. Przypomniała, że dostarczanie giberelin pomaga utrzymać zawiązki, które nie mają nasion, oraz redukuje ordzawienia skórki spowodowane przymrozkiem. Z kolei ograniczenie wzrostu pędów wskutek podania proheksadionu wapnia poprawia zawiązywanie owoców oraz zwiększa dostępność składników pokarmowych dla zawiązków. J. Reignard poinformowała m.in., że w warunkach normalnego przebiegu pogody wiosną podczas kwitnienia (bez przymrozków), dobrze jest dostarczyć drzewom preparat Novagib (zawierający gibereliny) w dawce 0,5 l/da (od pełni kwitnienia, do 4 aplikacji). Z kolei preparat Kudos (zawierający proheksadion wapnia) należy zaaplikować na drzewa w momencie gdy nowe przyrosty osiągną 2–5 cm długości i zabieg powtórzyć po 3–5 tygodniach.
W przypadku złych warunków pogodowych podczas kwitnienia Novagib zaleca się stosować w dawce 0,5 l/ha – pierwsza aplikacja gdy 50% kwiatów jest rozwinieta, druga – gdy rozwinie się 90% kwiatów. Kudos z kolei, w dawce0,5 l/ha należy podać po 2 i 3 tygodniach po pełni kwitnienia.
W przypadku silnych uszkodzeń przymrozkiem podczas kwitnienia należy w ciągu 24–48 godzin wykonać oprysk Novagibem w dawce 0,5 l/ha (ewentualnie powtórzyć zabieg pod koniec kwitnienia), a Kudos w dawce 1 kg/ha podać po 2–3 tygodniach po pełni kwitnienia. Należy pamiętać, że żaden preparat nie będzie skuteczny, jeśli kwiaty ulegną całkowitemu zniszczeniu wewnętrznemu. Pozytywny efekt można osiągnąć, tylko po sprawdzeniu wnętrza kwiatu (gdy po jego przekrojeniu tkanka nadal jest zielona).

Spotkanie to było dobrą okazją do pogłębienia wiedzy z dziedziny nawożenia, biostymulacji i regulacji wzrostu roślin sadowniczych. Prawidłowe zaplanowanie tych zabiegów, o czym oprócz zaproszonych gości informowali również prelegenci z firmy Chemirol oraz doradcy FruitAkademii, wpływa bowiem nie tylko na ilość wyprodukowanych owoców, lecz także na ich jakość. O praktycznej przydatności spotkania może świadczyć żywiołowa dyskusja, która wywiązała się podczas wykładów. Każdy zainteresowany mógł uzyskać wyczerpującą odpowiedź na temat przedstawianych zagadnień, a uzyskana wiedzę zastosować we własnym gospodarstwie. (H.C.)

Kolejna konferencja już jutro (22 lutego) w Dwikozach k. Sandomierza. Następne: 27 lutego w Śmiłowie k. Piły i 1 marca w Falentach. Szczegóły i rejestracja www.konferencje.sadnowoczesny.pl

Zdjęcia do artykułu

Uczestników konferencji przywitał Ryszard Marczak z firmy Chemirol
Prof. Dariusz Wrona z SGGW w Warszawie informował o roli mikroelementów w dokarmianiu pozakorzeniowym upraw sadowniczych
Tomás Catalán z firmy Daymsa informował o wpływie zastosowania aminokwasów roślinnych na jakość owoców
Joëlle Reignard (z prawej) oraz Wojciech Kukuła podczas wykładu na temat możliwości ograniczenia strat po przymrozkach z wykorzystaniem regulatorów wzrostu
Prof. Leszek Orlikowski ze Skierniewic informował o możliwościach wykorzystania preparatu opartego na nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem do gojenia się ran na drzewach i minimalizacji występowania patogenów glebowych w sadownictwie
O ochronie przed parchem i mączniakiem jabłoni mówił Artur Srokosz z firmy BASF
Wykorzystanie nanotechnologii w dokarmianiu upraw sadowniczych wapniem to temat wystąpienia Rafała Opiłowskiego z firmy Chemirol
O roli krzemu w produkcji owoców wysokiej jakości mówił Emil Szulc – doradca FruitAkademii
Dariusz Zmysłowski z firmy Tradecorp zachęcał do wykorzystywania kwasów humusowych w produkcji sadowniczej

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure