Relacje

Gala „100 lat mojego gospodarstwa”

7 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie przy okazji konferencji naukowej PAN pt. „Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi” odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu „100 lat mojego gospodarstwa” organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Okazją do przeprowadzenia konkursu stała się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem było zebranie wspomnień związanych z wsią, gospodarstwem, pracą na roli czy losami rolników na przestrzeni stu lat niepodległości Polski. Konkurs był skierowany do wszystkich mieszkańców wsi zainteresowanych historią swoich rodzin, gospodarstw i okolic.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac, m.in. dzienników, pamiętników, wierszy oraz filmów, komisja konkursowa wyłoniła 6 zwycięskich oraz wyróżniła 7 kolejnych. Dzięki otrzymanym pracom można opisać i poszerzyć obraz historii zmian jakie zaszły na przestrzeni tych lat na polskiej wsi i w polskim rolnictwie, co pięknie obrazowały sesje naukowe, które odbyły się w siedzibie PAN. W pierwszej część uroczystości podczas sesji zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Sekcją Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dyskutowano nad rolą pamiętnikarstwa w życiu mieszkańców wsi i znaczeniu takich dokumentacji dla kultury naszego kraju. Poruszono także problematykę różnic w funkcjonowaniu ówczesnej i obecnej wsi. W sesjach i dyskusji, oprócz naukowców najważniejszych polskich ośrodków badawczych, wzięli udział również redaktorzy tytułów wydawanych przez PWR i Hortpress.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele PAN, nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Planuje się także przygotowanie publikacji obejmującej nagrodzone pamiętniki opatrzone wstępem zawierającym analizę treści pamiętników oraz wnioski z dyskusji panelowej prowadzonej w czasie konferencji naukowej.

Przypominamy naszych laureatów

Konkurs odbył się przy udziale czasopism „top agrar Polska”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Gospodyni”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny” oraz „Pod Osłonami”.

Komisja składająca się z przedstawicieli IRWiR PAN oraz redaktorów naczelnych wyżej wymienionych tytułów z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu:

 • Nagroda główna od redakcji top agrar Polska dla Pani Agnieszki Kapturskiej za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Marii Mikołajczyk za pracę „Historia gospodarstwa rodziny Mikołajczyków” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Gospodyni dla Pani Grażyny Preiss za pracę „100 lat mojego gospodarstwa rodzinnego w pow. poznańskim” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji WiOM Warzywa i Owoce Miękkie dla Pani Reginy Sobol za pracę „Historia mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Sad Nowoczesny dla Pana Grzegorza Zelka za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Pod Osłonami dla Pana Marcina Ryguły za pracę „Z ojca na syna – krótka historia rolnictwa w rodzinie Rygułów” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Sad Nowoczesny, WiOM Warzywa i Owoce Miękkie oraz Pod Osłonami dla Pana Grzegorza Zelka za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 2000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji top agrar Polska dla Pani Kariny Lassak za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji top agrar Polska dla Pani Elżbiety Sędkowskiej za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Izabeli Kosytorz za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Reginy Ciechanowskiej za pracę „Wspomnienia z dzieciństwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Gospodyni  dla Pani Marianny Pawłowskiej za pracę „W zakładkach pamięci” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Gospodyni dla Pani Sylwii Wysockiej za pracę „Z pokolenia na pokolenie – wspomnienia” w wysokości 1000 zł.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz czas poświęcony na przygotowanie prac i spisanie wspomnień.

H.C. (fot. M. Szyperek)

Zdjęcia do artykułu

Henryk Czerwiński (Sad Nowoczesny) oraz prof. Monika Stanny (dyrektor IRWiR PAN) wręczają nagrodę Sadu Nowoczesnego panu Grzegorzowi Zelkowi (po prawej), który przybył na galę wraz z narzeczoną Małgorzatą Lorek
Grzegorz Zelek (po prawej) został także wyróżniony przez redakcje czasopism ogrodniczych Hortpressu; nagrodę wręczają: Henryk Czerwiński (Sad Nowoczesny), Katarzyna Wójcik (WiOM Warzywa i Owoce Miękkie) oraz Danuta Pyza-Grybowska (Pod Osłonami)
Nagrodzeni wraz z uczestnikami sesji naukowej podczas czwartkowej gali

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure