r e k l a m a


Relacje

Gala „100 lat mojego gospodarstwa”

7 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie przy okazji konferencji naukowej PAN pt. „Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi” odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu „100 lat mojego gospodarstwa” organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Okazją do przeprowadzenia konkursu stała się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem było zebranie wspomnień związanych z wsią, gospodarstwem, pracą na roli czy losami rolników na przestrzeni stu lat niepodległości Polski. Konkurs był skierowany do wszystkich mieszkańców wsi zainteresowanych historią swoich rodzin, gospodarstw i okolic.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac, m.in. dzienników, pamiętników, wierszy oraz filmów, komisja konkursowa wyłoniła 6 zwycięskich oraz wyróżniła 7 kolejnych. Dzięki otrzymanym pracom można opisać i poszerzyć obraz historii zmian jakie zaszły na przestrzeni tych lat na polskiej wsi i w polskim rolnictwie, co pięknie obrazowały sesje naukowe, które odbyły się w siedzibie PAN. W pierwszej część uroczystości podczas sesji zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Sekcją Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dyskutowano nad rolą pamiętnikarstwa w życiu mieszkańców wsi i znaczeniu takich dokumentacji dla kultury naszego kraju. Poruszono także problematykę różnic w funkcjonowaniu ówczesnej i obecnej wsi. W sesjach i dyskusji, oprócz naukowców najważniejszych polskich ośrodków badawczych, wzięli udział również redaktorzy tytułów wydawanych przez PWR i Hortpress.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele PAN, nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Planuje się także przygotowanie publikacji obejmującej nagrodzone pamiętniki opatrzone wstępem zawierającym analizę treści pamiętników oraz wnioski z dyskusji panelowej prowadzonej w czasie konferencji naukowej.

Przypominamy naszych laureatów

Konkurs odbył się przy udziale czasopism „top agrar Polska”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Gospodyni”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny” oraz „Pod Osłonami”.

Komisja składająca się z przedstawicieli IRWiR PAN oraz redaktorów naczelnych wyżej wymienionych tytułów z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu:

 • Nagroda główna od redakcji top agrar Polska dla Pani Agnieszki Kapturskiej za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Marii Mikołajczyk za pracę „Historia gospodarstwa rodziny Mikołajczyków” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Gospodyni dla Pani Grażyny Preiss za pracę „100 lat mojego gospodarstwa rodzinnego w pow. poznańskim” w wysokości 3000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji WiOM Warzywa i Owoce Miękkie dla Pani Reginy Sobol za pracę „Historia mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Sad Nowoczesny dla Pana Grzegorza Zelka za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Nagroda główna od redakcji Pod Osłonami dla Pana Marcina Ryguły za pracę „Z ojca na syna – krótka historia rolnictwa w rodzinie Rygułów” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Sad Nowoczesny, WiOM Warzywa i Owoce Miękkie oraz Pod Osłonami dla Pana Grzegorza Zelka za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 2000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji top agrar Polska dla Pani Kariny Lassak za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji top agrar Polska dla Pani Elżbiety Sędkowskiej za pracę „Sto lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Izabeli Kosytorz za pracę „100 lat mojego gospodarstwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Tygodnik Poradnik Rolniczy dla Pani Reginy Ciechanowskiej za pracę „Wspomnienia z dzieciństwa” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Gospodyni  dla Pani Marianny Pawłowskiej za pracę „W zakładkach pamięci” w wysokości 1000 zł.
 • Wyróżnienie od redakcji Gospodyni dla Pani Sylwii Wysockiej za pracę „Z pokolenia na pokolenie – wspomnienia” w wysokości 1000 zł.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz czas poświęcony na przygotowanie prac i spisanie wspomnień.

H.C. (fot. M. Szyperek)

Galeria zdjęć

Tagi:

r e k l a m a

r e k l a m aSad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ