r e k l a m a


Polski sadownik zdobywcą prestiżowej nagrody

Podczas targów BetaExpo w Tulln (Austria) firma Agrana doceniła (14 czerwca) czterech swoich kontrahentów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazł się polski dostawca surowca do produkcji soków, pan Waldemar Nowakowski.

16 czerwca 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Nowa WPR trudna do zaakceptowania

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Polska, Czechy, Słowacja) oraz krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec ograniczenia finansowania rolnictwa w ramach WPR po 2020 r.

16 czerwca 2018

czytaj więcej >

Gala „100 lat mojego gospodarstwa”

7 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie przy okazji konferencji naukowej PAN pt. „Pamiętniki jako źródło wiedzy o wsi” odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu „100 lat mojego gospodarstwa” organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

08 czerwca 2018

czytaj więcej >

XVI Regionalne Święto Sadownicze w Pobórce Wielkiej

2 czerwca odbyło się jak zawsze od 16 lat Regionalne Święto Sadowników w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej. Przybyło kilkudziesięciu sadowników, gdyż święto to już na stałe wpisało się do kalendarza imprez sadowniczych i jest tradycją starostwa pilskiego.

04 czerwca 2018

czytaj więcej >

Startują AGROREWOLUCJE

11 maja na konferencji prasowej w Warszawie zaprezentowano internetowy program, do którego może zgłosić się każdy polski rolnik, który chce zwiększyć produktywność i uzyskiwać większe zyski ze swojego gospodarstwa.

26 maja 2018

czytaj więcej >

Macfruit 2018

3 dni, 43 tys. odwiedzających, 8 hal o łącznej powierzchni 55 tys. m2, ponad 1500 wystawców i około 100 imprez towarzyszących – tak wygląda bilans 35. edycji targów Macfruit, które odbyły się we włoskim Rimini (9–11 maja).

24 maja 2018

czytaj więcej >

Nowy sad w CKZiU w Nowej Wsi

W ramach Projektu ,,Inwestycja w przyszłość” realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbywa się szereg ciekawych kursów i szkoleń dla uczniów kształcących się w różnych zawodach.

19 maja 2018

czytaj więcej >

„Wielka Majówka” z wielkimi nagrodami

W Jachrance k. Warszawy 9 maja odbyła się II Wielka Majówka Timac Agro Polska. W konferencji poświęconej branży rolniczo-ogrodniczej wzięło udział ponad 500 producentów z całej Polski. Wśród nich rozlosowano atrakcyjne nagrody w ramach Wielkiej Loterii Timac Agro Polska.

14 maja 2018

czytaj więcej >

Jabłka w Chile

Szacuje się, że w Chile zbiory jabłek w 2018 r. wyniosą 1,758 mln ton. Według WAPA będzie to o ok. 5% więcej w porównaniu do sezonu. W 2017 r. wyeksportowano 750 tys. ton jabłek, tj. ponad połowę produkcji. Do przemysłu trafia corocznie blisko 350 tys. ton. Chile importuje 1500 ton jabłek rocznie.

27 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Dni Otwarte w CKZiU w Nowej Wsi

Uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej po zapoznaniu się z ofertą wielu szkół. W podjęciu decyzji mogą pomóc dni otwarte, organizowane przez licea, technika i szkoły branżowe.

26 kwietnia 2018

czytaj więcej >