Prawo

Wycofywanie owoców z rynku w 2018 r.

Jak powszechnie wiadomo, w czerwcu ub. r. Rosja przedłużyła zakaz przywozu na swoje terytorium niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W odpowiedzi na to Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. O czym powinniśmy pamiętać?

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1165 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie do 30 czerwca 2018 r., przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jego publikacji.

W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia, do tych, które przewidziano w krajowych przepisach wdrażających uregulowania UE, na podstawie których uprzednio uruchomiono poprzednie mechanizmy wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo.

Poniżej znajdą Państwo linki do szczegółów rozporządzeń.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej do pobrania tutaj.
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców znajduje się tutaj.

źródło: ARiMR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure