r e k l a m a


Prawo

Więcej za wodę?

Nowa ustawa o Prawie wodnym została uchwalona przez posłów. Teraz czeka na rozpatrzenie przez Senat. Według rządu nie musimy się obawiać, że ceny wody wzrosną. Opozycja wyczuwa spisek i twierdzi, że wręcz przeciwnie, wszyscy odczujemy skutki nowego prawa. Co zakłada nowa ustawa? Czy faktycznie polscy sadownicy mają się czego obawiać?

Opozycyjna do rządu partia Nowoczesna wnioskowała o odrzucenie ustawy co nie spotkało się z aprobatą rządu. Nie udało się także negocjować poprawek m.in. o obniżeniu stawek za wodę.
Ustawa ma w pełni wdrażać unijną Ramową Dyrektywę Wodną (RDW), w tym jej kontrowersyjny artykuł 9 mówiący o zwrocie kosztów usług wodnych. Jest to warunek Komisji Europejskiej, która już wcześniej upominała Polskę za brak jakichkolwiek działań w tej sprawie. Premier zapewnia, że po wejściu w życie nowych przepisów ceny wody nie wzrosną. Innego zdania są posłowie partii opozycyjnych, którzy twierdzą że nowe prawo wiążę się z nowym podatkiem wodnym, który zostanie nałożony na nas wszystkich. Wynika to z faktu, że przychody nowej instytucji "Wód Polskich" sięgać będą kilku miliardów złotych rocznie.
Sporo miejsca w ustawie poświęcono sprawie wody wykorzystywanej przez przemysł i użytek publiczny. Dodatkowe obciążenie wynikające z ustawy będą dotyczyć największych gospodarstw rolnych (ok. 3,1 tys.) oraz energetyki. Pobór wody do 5 tys. litrów na dobę ma być bezpłatny. CIR poinformowało, że z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że udział tej opłaty w cenie sprzedaży energii elektrycznej nie przekroczy rocznie 1 zł na osobę.
W przypadku dużych nieruchomości wprowadzona zostanie opłata za "utraconą wodę". Przepis ten ma ograniczyć nadmierne zużywanie jak również lepsze zagospodarowanie zasobami wodnymi w naszym kraju. Należą one do najniższych w Europie i są porównywalne do zasobów Egiptu.
W myśl nowej ustawy powołana zostanie nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", która w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniła rolę zarządcy na wszystkich wodach publicznych. Ponadto na inwestycje przeciwpowodziowe przeznaczone zostaną fundusze europejskie w kwocie 3,5 mld EUR.
Nowe Prawo wodne ma wejść w życie z początkiem 2018r.

Źródło: PAP

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ