Prawo

Szansa dla zadłużonych

Problemy ze spłatą kredytów ma dziś 1690 producentów rolnych na kwotę 158 mln 640 tys. zł. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał projekt ustawy o restrukturyzacji tych długów. Jest już po konsultacjach społecznych. Minister Krzysztof Jurgiel ma nadzieję, że zostanie ona uchwalona w czerwcu.

Pomoc zostanie udzielona producentom rolnym, którzy prowadzą działalność rolniczą przez okres co najmniej trzech lat przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia. Projekt zakłada cztery jej formy:

1) udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

2) udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia  podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

W tych dwóch przypadkach wnioskodawca winien przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowany przez WODR. W tym planie musi być określona kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej, umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.

3) udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,

4) przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W przypadku przekazania użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa rolnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do:

  • dzierżawy przekazanych nieruchomości rolnych,
  • do zakupu przekazanych nieruchomości rolnych w okresie nie krótszym niż po upływie pięciu lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego przez okres 20 lat nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości rolnych od zadłużonego producenta rolnego, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz tego producenta rolnego, na jego wniosek.

W celu zabezpieczenia spłaty pomocy, która będzie udzielana ze środków publicznych proponuje się aby do egzekucji komorniczych prowadzonych na wniosek ARiMR i KOWR w stosunku do nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek oraz gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego nie miały zastosowania przepisy w sprawie określenia podmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Chodzi o m.in. stada podstawowe i maszyny niezbędne do prowadzenia produkcji.

Jolanta Szaciłło (fot. fotolia.com)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure