r e k l a m a


Prawo

Rolnik – przetwórca

Do 300 tys. zł można będzie otrzymać z ARiMR na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych. Wnioski można składać od 5 lipca do 3 sierpnia.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy są ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS i mają zamiar podjąć działalność w zakresie przetwórstwa. Kwota dotacji nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.
O kolejności przyznania pomocy decydować będzie ilość punktów otrzymanych na podstawie informacji zawartych we wniosku: za realizację innowacyjnych przedsięwzięć, inwestycji związanych z ochroną środowiska, przetwarzanie produktów rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych, prowadzenie inwestycji na terenach o wysokim bezrobociu, uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości, przetwórstwo m.in. owoców i warzyw, a także gdy rolnik nie przekroczył 40 lat życia.

Tekst: Jolanta Szaciłło

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ