Prawo

Pomocników trzeba ubezpieczyć

Przypominamy, że dziś (tj. 18 maja) wchodzi w życie ustawa o pomocniku rolnika!

To nowa forma umowy cywilnoprawnej, którą można zawrzeć z pełnoletnim obywatelem Polski lub z cudzoziemcem. Pisemna umowa powinna zawierać rodzaj wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia (nie obowiązują tu przepisy o minimalnym wynagrodzeniu, pomocnik nie ma też prawa do urlopu) oraz czas trwania umowy (maksymalnie 180 dni u wszystkich zatrudniających). W przypadku zatrudniania cudzoziemca, umowa musi być zawarta w dwóch językach.

Dodatkowo w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy pracodawca musi zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w KRUS od wypadku przy pracy (42 zł miesięcznie) i zdrowotnego (142 zł miesięcznie). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

tekst: Jolanta Szaciłło (fot. Piotr Gościło)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure