Prawo

Plan dla Wsi

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (fot.) przedstawił plan, dzięki któremu sytuacja rolników ma ulec poprawie.

fot. J. Szaciłło

Ma on być oparty na trzech filarach: ochronie, wsparciu i rozwoju. Minister zapowiada zwiększenie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego do 100 l/ha.

Powstanie państwowa grupa spożywcza, która będzie się składała z Krajowej Spółki Cukrowej, Elewarru, rynków hurtowych i niektórych spółek strategicznych. W grupie tej udziałowcami mieli by być rolnicy.

Minister zapowiedział także kontrole w przedsiębiorstwach przetwarzających owoce, aby sprawdzić jakość sprowadzanych produktów z zagranicy, które podobno są mieszane z produktami polskimi. Ustawa ma uporządkować problem znakowania produktów jako polskie.

Planuje się również rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej przez zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 40 tys. zł, zaś pozostałe przychody będą opodatkowane w wysokości 2%.

Rząd planuje też działania na rzecz zwiększenia areału upraw ekologicznych. Pieniądze będą przyznawane jedynie tym, którzy naprawdę produkują na tej ziemi żywność ekologiczną.

Przeciwdziałanie skutkom suszy i ulewnych deszczów ma być realizowane m.in. przez poprawę warunków glebowych i żyzności gleby, a także jej zdolności sorpcyjnych. Na te działania przeznaczy się 800 mln zł ze środków unijnych i Ministerstwa Środowiska.

25 lipca Ardanowski zaprasza przedstawicieli protestujących organizacji na rozmowy.

Jolanta Szaciłło

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure