Prawo

Ostatnie trzy dni na wysłanie PIT-11

Już za trzy dni, tj. 28 lutego mija termin, w którym należy dostarczyć osobom zatrudnionym w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach deklaracji podatkowej PIT-11

Fot. archiwum

Od stycznia 2019 roku pracodawca zatrudniający pracowników w gospodarstwie zobowiązany jest do dostarczenia do Urzędu Skarbowego deklaracji w wersji elektronicznej.

Pamiętaj, że nie do wszystkich prac możesz zatrudnić pomocnika przy zbiorach. Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
  • usuwanie zbędnych części roślin,
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych szyszek chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu, przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Zatrudniający pomocników rolnik doręczając PIT-11 powinien posiadać potwierdzenie dostarczenia dokumentu.

Maciej Kania

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure