r e k l a m a


Prawo

Nowe kwoty przychodów

KRUS informuje, że z dniem 1 września zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty te ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które w II kwartale wyniosło 4220 zł 69 gr.

Świadczenie ulegnie zmniejszeniu jeśli kwota miesięcznego przychodu osiągnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2954 zł 50 gr, a ulegnie zawieszeniu przy dochodzie równym i wyższym niż 130% tego wynagrodzenia, tj. 5486 zł 90 gr.

Tekst: Jolanta Szaciłło

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ