Prawo

Nowa linia kredytów preferencyjnych

Jaki informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, można skorzystać z nowej linii kredytów preferencyjnych, zmieniono także oprocentowanie kredytów „klęskowych”.

fot. fotolia.com

To wszystko za sprawą porozumienia jakie ARiMR zawarła z SGB Bankiem S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A.

Nowy kredyt obrotowy

Kredyt przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych. Jak podaje ARiMR, kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

 

Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Zmiana oprocentowanie kredytów „klęskowych”

Nowe oprocentowanie dotyczy kredytów „klęskowych” zarówno obrotowych, jak i inwestycyjnych. Koszt takiej pożyczki w SGB Banku S.A. i bankach w nim stowarzyszonych oraz BGŻ BNP Paribas S.A. wynosi obecnie:

  • 0,5% – jeżeli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich,
  • 2,85% – jeżeli kredytobiorca nie posiadał ww. ubezpieczenia.

Źródło: ARiMR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure