r e k l a m a

Partner serwisu


Jaka pomoc po sierpniowych nawałnicach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało właśnie szczegóły dotyczące pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu br. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

07 września 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Pomoc po sierpniowych nawałnicach

ARiMR oferuje pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez nich działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

06 września 2017

czytaj więcej >

Nowe kwoty przychodów

KRUS informuje, że z dniem 1 września zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

06 września 2017

czytaj więcej >

Wnioski o pomoc z ARiMR już od dzisiaj

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 4 września rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o pomoc.

04 września 2017

czytaj więcej >

Uznane OP – zmiana terminu

Przedłużone zostały terminy przedkładania, do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń tych organizacji w Polsce na lata 2018-2022.

02 września 2017

czytaj więcej >

Pomoc dla poszkodowanych wskutek wiosennych przymrozków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia pomoc dla producentów owoców, którzy w wyniku tegorocznych wiosennych przymrozków stracili na danej działce co najmniej 70% upraw.

01 września 2017

czytaj więcej >

Nowe regulacje przy zatrudnianiu cudzoziemców

1 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kilka ustaw regulujących najważniejsze sprawy związane z życiem społecznym, gospodarką i środowiskiem. Jedną z nich jest ustawa z dnia 20 lipca 2017r. wprowadzająca zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie korzyści z niej wynikające przysłużą się polskim producentom? Czy czeka nas rozkwit na rynku pracy sezonowej?

09 sierpnia 2017

czytaj więcej >

Więcej za wodę?

Nowa ustawa o Prawie wodnym została uchwalona przez posłów. Teraz czeka na rozpatrzenie przez Senat. Według rządu nie musimy się obawiać, że ceny wody wzrosną. Opozycja wyczuwa spisek i twierdzi, że wręcz przeciwnie, wszyscy odczujemy skutki nowego prawa. Co zakłada nowa ustawa? Czy faktycznie polscy sadownicy mają się czego obawiać?

02 sierpnia 2017

czytaj więcej >

Grupa producentów rolnych jako forma prowadzenia działalności dla podmiotów zajmujących się szkółkarstwem roślin sadowniczych

Jedną z możliwości zwiększenia rynku dostaw, szerszego dostępu do odbiorców oraz zagwarantowania zbytu dla producentów szkółkarskich roślin sadowniczych może być działanie w ramach grupy producentów rolnych. O ile organizacja w tych grupach nie dotyczy producentów samych owoców i warzyw, przepisy dopuszczają taką możliwość właśnie dla producentów drzewek.

31 lipca 2017

czytaj więcej >

Wyższe koszty pracy

W 2018 r. miesięczne wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 13,70 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

31 lipca 2017

czytaj więcej >