r e k l a m a

Partner serwisu


Popularne tagi:

Jaki wymiar składki dla KRUS za III kw.?

W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.

20 czerwca 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Umowy będą znowelizowane

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o Agencji Rynku Rolnego w kwestii umów o dostawę produktów.

19 czerwca 2017

czytaj więcej >

Nowe regulacje prawne dla producentów sektora owocowo-warzywnego

Od 1 czerwca br. obowiązują nowe regulacje prawne wprowadzone przez Komisję Europejską. Dzięki prostszym zasadom, możliwe będzie większe wsparcie dla producentów owoców i warzyw na terenie Unii Europejskiej. Korzyści płynące z nowych regulacji to m.in. zmniejszenie obciążeń administracyjnych i większe wsparcie finansowe.

06 czerwca 2017

czytaj więcej >

Korzystne zmiany w rozporządzeniach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dziś rozporządzenia w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.

14 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Sadownik kontra ubezpieczyciel

Na co zwrócić uwagę, zgłaszając szkodę, i jak nie dać się oszukać ubezpieczycielowi?

06 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Jak dobrze się umówić

Czy zapisana w ustawach konieczność podpisywania umów między producentami a odbiorcami zbliża nas do rozwiązań zachodnich? – zapytaliśmy Andrzeja Falińskiego, niezależnego eksperta

05 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Możliwe wsparcie w ramach limitów

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się komunikat, w którym określone zostały pozostałe do wykorzystania ilości owoców i warzyw w ramach ustalonych limitów w mechaniżmie dalszego wsparcia kryzysowego dla producentów.

04 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty  przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

04 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Przeprowadzono waloryzację emerytur i rent

W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.

03 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Zmiany są opłacalne

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30 marca 2017

czytaj więcej >