r e k l a m a

Partner serwisu


Na dobre zimowanie sadów

Czas jest czynnikiem krytycznym Im krótszy jest okres od zbioru owoców do nadejścia zimy, tym mniej czasu mają drzewa na przygotowanie się do spoczynku zimowego. Jesienią wycofują one wszystkie składniki odżywcze z liści do części stałych drzewa i korzystają ze zgromadzonych tam zapasów praktycznie aż do kwitnienia, bo dopiero wtedy temperatura gleby pozwala na normalne funkcjonowanie systemu korzeniowego.

10 września 2012

czytaj więcej >

r e k l a m a


Brygady nad Tanwią

O sukcesie firmy decydują nie tylko nowoczesne technologie produkcji, najlepsze odmiany czy prawidłowa ochrona. Ogromne znaczenie ma także sposób zarządzania firmą, w tym pracownikami, oraz odpowiednia z nimi komunikacja. - Ten ostatni element jest często niedoceniany przez sadowników - mówi Jan Karwowski, współwłaściciel borówkowej Plantacji nad Tanwią.

03 lipca 2012

czytaj więcej >

Wielkopąkowiec porzeczkowy i roztocz truskawkowiec

Wielkopąkowiec porzeczkowy i roztocz truskawkowiec powodują wiele szkód na plantacjach. Ich zwalczanie nie jest zbyt proste, chociażby z powodu niewielkiej ilości dostępnych środków ochrony roślin, a pozostawienie upraw bez oprysków jest najgorszym z rozwiązań. Jak się chronić przed tymi szkodnikami? Czy jest czym chronić? Aby odpowiedzieć na te pytanie spróbujmy najpierw poznać biologię obu owadów.

05 czerwca 2012

czytaj więcej >

Malina powtarzająca owocowanie - Uprawa polowa

Na dobre plonowanie malin i uzyskanie owoców wysokiej jakości wpływa wiele czynników (m.in. wybór stanowiska, przygotowanie gleby, zdrowotność plantacji, brak zachwaszczenia, zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe, obecność owadów zapylających). Duże znaczenie ma także odmiana, materiał szkółkarski, metoda prowadzenia plantacji, zbiór owoców. Zakłada się, że maliny z uprawy polowej przeznaczone są głównie do mrożenia i przetwórstwa. W technologii produkcji należy uwzględnić maszynowy zbiór owoców.

21 lutego 2012

czytaj więcej >

Czas na cięcie porzeczek i agrestu

Porzeczki czarne mają najwięcej owoców na przyrostach rocznych i dwuletnich, natomiast porzeczki czerwone i agrest – na przyrostach dwu i trzyletnich. W miarę starzenia się pędów ich owocowanie jest coraz słabsze, ponadto hamują one wyrastanie nowych pędów. Równocześnie pędy stare, mało płodne, zacieniają krzew, stając się konkurencyjnymi dla nowych przyrostów.

09 stycznia 2012

czytaj więcej >