r e k l a m a

Partner serwisu


Popularne tagi:

Wyższe koszty pracy

W 2018 r. miesięczne wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 13,70 zł – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

31 lipca 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Co nowego w emeryturach?

Od 1 października wejdzie w życiu ustawa dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Będzie on wynosił kolejno 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Oprócz obniżenia wieku emerytalnego wprowadzone zostaną zmiany dotyczące przyznawania emerytur rolniczych. Z jakimi utrudnieniami muszą się liczyć potencjalni emeryci?

19 lipca 2017

czytaj więcej >

Zmiany w eksporcie na Białoruś

Głównym celem zmian wprowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest stworzenie bazy pól/miejsc produkcji, która umożliwi identyfikowanie choroby oraz uzyskanie obrazu terenu wolnego od Monilia fructigena. Na czym mają polegać nowe zasady eksportu?

19 lipca 2017

czytaj więcej >

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

22 czerwca Sejm przyjął nowelizację ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Wprowadza ona m.in. opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Ponadto zezwolenie na pracę wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

17 lipca 2017

czytaj więcej >

Ochrona małych firm przed gigantami branży spożywczej

Właśnie weszła w życie ustawa o tzw. przewadze kontraktowej. Jej celem jest ochrona małych firm i producentów żywności w kontaktach z gigantami branży spożywczej. Jak odnoszą się do niej zainteresowane strony?

12 lipca 2017

czytaj więcej >

Z dwóch agencji powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

12 lipca 2017

czytaj więcej >

Chcesz wyrabiać wino? Wnioskuj o wpis do ewidencji!

W dniu 15 lipca 2017 r. upływa termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino. Każdy producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, wyrabiający – przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR.

06 lipca 2017

czytaj więcej >

Unia zapewni wsparcie do końca czerwca 2018r.

Komisja Europejska zapewnia, że pomocą zostaną objęci producenci łatwo psujących się owoców, którzy ucierpieli na skutek wprowadzonego przez Rosję embargo. Wsparcie zostanie wydłużone o kolejny rok. Unia zapewni w tym względzie środki rzędu 70 mln euro.

04 lipca 2017

czytaj więcej >

Rolnik – przetwórca

Do 300 tys. zł można będzie otrzymać z ARiMR na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych. Wnioski można składać od 5 lipca do 3 sierpnia.

03 lipca 2017

czytaj więcej >

Ubezpieczyciel zapłaci za szkody wyrządzone przez psa

Sąd Najwyższy uznał (sygn. akt III CZP 114/16), że szkoda wyrządzona przez psa gospodarskiego powinna być rekompensowana z OC rolnika.

21 czerwca 2017

czytaj więcej >