r e k l a m a


,,Wsparcie rynku produktów pszczelich”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019.

06 kwietnia 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Przepadek działek

1 stycznia czyli w dniu wejścia w życie ustawy Prawo wodne, wygasły decyzje o warunkach zabudowy dla tysięcy nadrzecznych działek.

05 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Szansa dla zadłużonych

Problemy ze spłatą kredytów ma dziś 1690 producentów rolnych na kwotę 158 mln 640 tys. zł. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał projekt ustawy o restrukturyzacji tych długów. Jest już po konsultacjach społecznych. Minister Krzysztof Jurgiel ma nadzieję, że zostanie ona uchwalona w czerwcu.

04 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Przypomnienie KRUS dla prowadzących działalność pozarolniczą

KRUS przypomina, że do  31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej Kasy zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3300 zł.

04 kwietnia 2018

czytaj więcej >

Jaka emerytura i renta KRUS?

KRUS podał informacje o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od 1 marca 2018 r.

08 marca 2018

czytaj więcej >

Kredyty preferencyjne – edycja 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała właśnie o zasadach udzielania pomocy finansowej w formie kredytów preferencyjnych na 2018 r.

08 lutego 2018

czytaj więcej >

Informacja dla ubezpieczonych w KRUS

KRUS przypomina, że 1 stycznia br. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie.

01 lutego 2018

czytaj więcej >

Wnioski o dopłaty – elektronicznie

Jak podaje ARiMR, od bieżącego roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

31 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zaliczki KRUS na 2018 r.

KRUS przedstawił zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

23 stycznia 2018

czytaj więcej >

Ledwie się zaczęło a już się skończyło

ARiMR informuje, że już pierwszego dnia uruchomienia procedury wycofywania owoców w rynku (czyli 19 stycznia br.) zakończono przyjmowanie Powiadomień (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) dla grupy produktów jabłka i gruszki.

22 stycznia 2018

czytaj więcej >