r e k l a m a

Partner serwisu


Kredyty preferencyjne – edycja 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała właśnie o zasadach udzielania pomocy finansowej w formie kredytów preferencyjnych na 2018 r.

08 lutego 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Informacja dla ubezpieczonych w KRUS

KRUS przypomina, że 1 stycznia br. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie.

01 lutego 2018

czytaj więcej >

Wnioski o dopłaty – elektronicznie

Jak podaje ARiMR, od bieżącego roku wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

31 stycznia 2018

czytaj więcej >

Zaliczki KRUS na 2018 r.

KRUS przedstawił zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

23 stycznia 2018

czytaj więcej >

Ledwie się zaczęło a już się skończyło

ARiMR informuje, że już pierwszego dnia uruchomienia procedury wycofywania owoców w rynku (czyli 19 stycznia br.) zakończono przyjmowanie Powiadomień (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) dla grupy produktów jabłka i gruszki.

22 stycznia 2018

czytaj więcej >

Komunikat ARiMR nt. wycofywania owoców

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 19 stycznia rusza pomoc dla producentów owoców zamierzających wycofać owoce z rynku. Przedstawiamy działania krok po kroku.

18 stycznia 2018

czytaj więcej >

Wycofywanie owoców z rynku w 2018 r.

Jak powszechnie wiadomo, w czerwcu ub. r. Rosja przedłużyła zakaz przywozu na swoje terytorium niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W odpowiedzi na to Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. O czym powinniśmy pamiętać?

16 stycznia 2018

czytaj więcej >

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

KRUS informuje, że do 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

15 stycznia 2018

czytaj więcej >

Składki na KRUS w I kwartale 2018 r.

KRUS opublikował obwieszczenie dotyczące wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w I kwartale 2018 r. Ile wynoszą?

15 grudnia 2017

czytaj więcej >

Na co kładzie nacisk Polska w sprawie nowej WPR?

Podczas grudniowej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej AGRiFISH wymieniono pierwsze poglądy nt. komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopad br. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

12 grudnia 2017

czytaj więcej >