r e k l a m a


Ile zapłacimy pomocnikom przy zbiorach?

Rzecznik praw obywatelskich wstawił się za pomocnikami rolnika przy zbiorach.

14 czerwca 2018

czytaj więcej >

r e k l a m a


Susza i co dalej?

Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi przypomina o pomocy, o którą mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, m.in. w sadach, na plantacjach krzewów owocowych i truskawek. Informuje jednocześnie, że decyzje dotyczące innych form pomocy będą zapadały po zakończeniu prac komisji szacujących starty powoływanych przez wojewodów.

13 czerwca 2018

czytaj więcej >

Projekt restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych

MRiRW informuje, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

13 czerwca 2018

czytaj więcej >

Plan resortu rolnictwa dla ekologii

Jak zapewnia MRiRW, rozwój rolnictwa organicznego (tzw. ekologicznego) jest traktowany przez ten resort priorytetowo. Sektor ten jest bardzo waży zarówno ze względów gospodarczych, społecznych jak i związanych z ochroną środowiska.

12 czerwca 2018

czytaj więcej >

WPR 2021–2027 – propozycje KE

Komisja Europejska opublikowała 1 czerwca 2018 r. pakiet nowych propozycji legislacyjnych, dotyczących wspólnej polityki rolnej w okresie 2021–2027. Jest to kolejny etap prac, po opublikowaniu w maju propozycji rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych – czyli budżetu UE – podaje MRiRW.

11 czerwca 2018

czytaj więcej >

100 tys. zł dla młodych!

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników! Wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. – podaje ARiMR.

05 czerwca 2018

czytaj więcej >

Nowe kwoty przychodów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 1 czerwca 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

05 czerwca 2018

czytaj więcej >

Przepakowywane owoce – uwaga na kary!

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku ze zgłaszanymi przypadkami procederu przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskie, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

04 czerwca 2018

czytaj więcej >

Oświadczenia podatkowe KRUS

KRUS przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

23 maja 2018

czytaj więcej >

Jak zgłosić pomocnika przez ePUAP?

KRUS przekazuje instrukcje Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

22 maja 2018

czytaj więcej >