r e k l a m a


Agrotechnika

Trudna kwestia nawożenia...

Przy opracowaniu zaleceń nawozowych dla każdej uprawy ważne są trzy zasadnicze elementy: zawartość składników pokarmowych w glebie i w liściach oraz znajomość plonowania lub wyglądu roślin. Dobrze jeśli zachodzi korelacja pomiędzy tymi elementami, bo określenie potrzeb nawozowych jest wówczas dużo łatwiejsze. W przypadku roślin sadowniczych nie jest to jednak takie proste.

Brak korelacji pomiędzy wymienionymi elementami w przypadku drzew owocowych wynika z faktu, że:

  • korzenią się one często bardzo głęboko i mogą korzystać ze składników pokarmowych znajdujących się w niższych warstwach glebowych
  • mają zdolność wykorzystywania trudniej przyswajalnych form składników pokarmowych
  • składniki pokarmowe gromadzą się w niemal każdym organie roślinnym (korzenie, pień, gałęzie, liście)
  • wraz z opadającymi na zimę liśćmi, drzewa oddają do gleby część pobranych z niej wcześniej składników
  • reakcja na nawożenie jest opóżniona i mierzona na podstawie siły wzrostu drzewa lub zdolności jego plonowania
  • drzewa szczepione są na różnego rodzaju podkładkach, które wpływają na wzrost i plonowanie
  • w zależności od sposobu prowadzenia sadu, modyfikowane są właściwości fizyczne i chemiczne gleby

Często pomimo precyzyjnie wykonanej analizy gleby, interpretacja wyników jest bardzo trudna i może skutkować niepoprawnym opracowaniem zaleceń nawozowych. Dzieje się tak właśnie dlatego, że rośliny sadownicze wykazują odmienną specyfikę wzrostu i rozwoju w porównaniu do roślin zielnych. Dlatego też, oprócz wyników analizy zawartości składników pokarmowych w glebie i liściach, ważne jest podanie informacji dotyczących lokalizacji sadu i jego powierzchni, wieku drzew, odmiany, podkładki, wstawki, rozstawy drzew, systemu pielęgnacji gleby, zabiegów agrotechnicznych, wyglądu roślin i plonowania, nawożenia organicznego  i mineralnego, techniki nawożenia, cięcia, ochrony roślin, przerzedzania zawiązków, nawadniania, charakterystyki gleby (typu, podtypu, rodzaju, gatunku, warunków wilgotnościowych, poziomu lustra wody gruntowej) oraz rozmieszczenia korzeni. Ważne są także inne dane mogące mieć istotne znaczenie dla opracowania zaleceń nawożenia.

Tekst: MS

Zdjęcie: MS SAD/RNZ SAD

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ