r e k l a m a


Agrotechnika

Śliwki dłużej na rynku

Śliwki z natury są nietrwałe. Czy można je przechować? Jak długo? Badania na ten temat przeprowadzono w Samodzielnym Zakładzie Sadownictwa SGGW.

Doświadczenie założono we wrześniu 2015 r. ze śliwkami odmiany ‘President’ zebranymi z 8-letnich drzew uszlachetnionych na ałyczy. Pochodziły one z sadu w Karolkowie Szwarockim (gm. Rybno). W sadzie corocznie wykonywane jest nawożenie w następujących terminach i dawkach: początek kwitnienia – hydrokompleks w dawce 200 kg/ha, po kwitnieniu – saletrzak w dawce 200 kg/ha oraz około 8 tygodni przez zbiorem – saletra wapniowa (Yara tropicote) od 100 do 200 kg/ha, w zależności od plonowania drzew.


Bezpośrednio po zbiorze jędrność śliwek wynosiła 27,9 N (2,8 kG), kwasowość – 1,61% kwasu jabłkowego, a zawartość ekstraktu – 18,1°Brix, co można uznać jako wartości typowe w czasie dojrzałości zbiorczej.


Śliwki zarówno poddane działaniu preparatu SmartFresh™ (0,65 µl 1-MCP/l), jak i nietraktowane tym preparatem przechowywano w kontrolowanej atmosferze zawierającej  6% CO2 i 1,5% O2 oraz 1% CO2 i 0,9% O2, w temperaturze 1°C. Jakie wyniki uzyskano?


Stwierdzono, że śliwki przechowywane w atmosferze zawierającej 6% CO2 i 1,5% O2 są mniej podatne na rozpad miąższu niż w atmosferze 1% CO2 i 0,9% O2. Potraktowanie preparatem SmartFresh™ śliwek trzymanych w atmosferze składającej się z 6% CO2 i 1,5% O2 ogranicza mięknięcie miąższu oraz umożliwia ich przechowywanie przez 8–10 tygodni. Soczystość i twardość śliwek przechowywanych w takich warunkach spełniają oczekiwania konsumentów.

Więcej w numerze 10. „Sadu Nowoczesnego” w artykule mgr. Michała Kudryckiegi i prof. dr hab. Kazimierza Tomali.

Zdjęcie: Agnieszka Głowacka

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ