Agrotechnika

Precyzyjny czas zbioru...

to jeden z czynników, który decyduje o dobrej jakości przechowywanych jabłek – przypomina Adam Fura. Do ustalenia terminu zbioru służą testy skrobiowe przy użyciu płynu Lugola, jędrnościomierze i refraktometry.

Idealnie byłoby, gdybyśmy się posługiwali wszystkimi tymi metodami i wyliczali tzw. indeks Streifa. Jest to stosunek jędrności miąższu owoców wyrażony w kg/cm do iloczynu zawartości cukrów, czyli ekstraktu i wartości próby skrobiowej.

We Włoszech, nad Jeziorem Bodeńskim i we Francji osoba, która kontroluje przechowywane owoce w komorach, odwiedza co 3 dni te same sady, wykonuje pomiary i nanosi je na wykres. Na osi x podane są wartości indeksu Streifa, a na osi y – terminy. Jest to funkcja liniowa; jeśli wykonamy 3 takie pomiary co 3 dni, to jesteśmy w stanie dużo wcześniej (na 2–2,5 tygodnia przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej) precyzyjnie wyznaczyć dni, kiedy będzie można zbierać daną odmianę. Stąd też sadownicy włoscy, którzy korzystają z siły roboczej w Polsce, potrafią na czas ściągnąć pracowników.

W grupie Melinda sadownicy podjęli decyzję, że jeśli ktoś przywiezie owoce danej odmiany dzień później niż wyznaczony termin zbioru, ma zapłacone o 30% mniej, bo dostarcza towar o gorszych parametrach, który krócej się przechowa i nie będzie mógł być podany na rynek w odpowiedniej kondycji.

Jolanta Szaciłło na podstawie wypowiedzi Adama Fury (fot. H. Czerwiński)

Więcej we wrześniowym numerze Sadu Nowoczesnego

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure