r e k l a m a

Partner serwisu


Popularne tagi:

Jak zatroszczyć się o sady pozbawione plonu

Z doniesień producentów wynika, że wskutek kwietniowych przymrozków straty w niektórych uprawach czereśni wyniosły 80–90%, a nawet 100%. Sady pozbawione plonów nie będą wymagały inwestowania w takie prace, jak przerzedzanie czy zbiór owoców. Należy jednak pamiętać, że są to uprawy wieloletnie i całkowita rezygnacja z zabiegów pielęgnacyjnych przekreśli szanse na wymierny zysk w przyszłości.

28 kwietnia 2017

czytaj więcej >

r e k l a m a


Stymulacja kwitnienia

Ilość i jakość plonu uzyskanego w sadzie w dużej mierze zależy od prawidłowego zapylenia. Eksperci twierdzą, że właściwe zapylenie to wynik przynajmniej dwukrotnego kontaktu owada z kwiatem. Pod tym względem najbardziej wrażliwe są truskawki, maliny, borówki i porzeczki. Na plantacjach gatunków jagodowych owady zapylające odgrywają największą rolę, dlatego obloty odbywają się na nich kilkukrotnie częściej niż w przypadku drzew owocowych.

27 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Kolejne przymrozki w sadach

Aktualne dane na temat strat przymrozkowych okazują się znacznie bardziej poważne niż wcześniej mogłoby się wydawać (oprócz kwiatów czereśni czy śliw uszkodzeniu ulegały też pąki królewskie jabłoni).

21 kwietnia 2017

czytaj więcej >

Dobry moment na przerzedzanie

Na początku marca w Ossie odbyła się VII Bialska Konferencja Sadownicza, podczas której przedstawione zostały najważniejsze problemy z którymi muszą borykać się obecnie sadownicy. Oprócz typowych chorób, szkodników i utrudnień związanych z rynkiem zbytu owoców, omówiono także różne metody przerzedzania.

20 kwietnia 2017

czytaj więcej >

„Najnowsze trendy w europejskim sadownictwie – jak zarobić na ekologii”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Najnowsze trendy w europejskim sadownictwie – jak zarobić na ekologii”, która odbędzie się 7 kwietnia w Nadarzynie (Ptak Warsow Expo).

23 marca 2017

czytaj więcej >

Co nowego w odmianach?

Krajowy rejestr prowadzony przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych, których materiał siewny/szkółkarski może być wytwarzany i może znajdować sie w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii Europejskiej. Obecnie do krajowego rejstru mogą być wpisywane odmiany 28 roślin sadowniczych, a ponadto odmiany gatunków roślin uprawnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Polski, posiadających znaczenie dla ukształtowania krajobrazu i zrównoważonego rolnictwa.

21 lutego 2017

czytaj więcej >

Perspektywy oliwnika

Podczas tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie odbyła się konferencja dedykowana osobom zainteresowanym uprawą lub już uprawiającym mało znane gatunki roślin sadowniczych pt. "Nowe gatunki w sadownictwie - szanse i perspektywy". Jednym z omawianych gatunków był oliwnik wielokwiatowy. Czy faktycznie opanuje rynki sadownicze w Europie i na świecie?

07 lutego 2017

czytaj więcej >

Leszczyna opłacalna?

Leszczyna, czyli potocznie zwany orzech laskowy jeszcze do niedawna dominowała głównie w krajach Europy Północnej. Z biegiem lat rozpowszechniła się w pozostałych rejonach Europy, w tym także i u nas. Dlaczego zainteresowano się uprawą leszczyny? Jakie są perspektywy jej produkcji? Czy możliwy jest dalszy rozwój?

08 grudnia 2016

czytaj więcej >

Dobry orzech z dobrej odmiany

Dla każdego producenta najważniejszy jest wysoki i dobry jakościowo plon. Decydujący wpływ na to ma wybór odpowiedniej odmiany. Producenci leszczyny mają do wyboru zarówno odmiany wielkoowocowe jak i drobnoowocowe. Decyzja, w które odmiany warto zainwestować, powinna odpowiadać zapotrzebowaniu rynkowemu.

07 grudnia 2016

czytaj więcej >

CAC - elita materiału szkółkarskiego

CAC czyli Conformitas Agraria Communitatis to jedna z kategorii materiału szkółkarskiego uzyskiwanego przez polskich dostawców sadowniczych. Drugą kategorią jest materiał kwalifikowany. Zarówno dostawcy jak i nabywcy mają możliwość wolnego wyboru, gdyż obie rośliny obu katergorii są rozmnażane jednocześnie.

07 listopada 2016

czytaj więcej >

Sad Nowoczesny 9/2017
Odmiany przyszłości