r e k l a m a


Wokół wapniowania

Wapnowanie, odkwaszanie, temat niemal nudny, ale wciąż aktualny. Nic nie zmieni faktu, że poszczególne gatunki, a nawet odmiany różnią się wymaganiami w stosunku do odczynu gleby, a naszym zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju roślin.

09 listopada 2011

czytaj więcej >

r e k l a m a


Zapasy po zbiorach

W środku sezonu zbiorów jabłek warto na chwilę zwrócić uwagę na kwatery, z których już zebrano owoce. Kondycja drzew, a co za tym idzie dobre ich przezimowanie i plonowanie w kolejnym sezonie, zależy w dużej mierze od dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe. W okresie pozbiorczym ich dostarczenie drzewom nie wiąże się i nie może się wiązać z pobudzaniem roślin do wzrostu ani też do budowy masy liściowej, która de facto odpowiada za wielkość i jakość owoców.

06 października 2011

czytaj więcej >