r e k l a m a


Nawożenie dolistne – element strategii

W ostatnich latach, dużo zmieniło się w technologii produkcji owoców, w tym również jabłek. Dzięki pozyskiwanej wiedzy, udało się wielu sadownikom zwiększyć plonowanie, poprawić jakość i ujednolicić produkcję w kolejnych latach. Niemała jest w tym zasługa nawożenia dolistnego, które stało się ważnym elementem nowoczesnej produkcji sadowniczej. Potwierdzają to poniższe przykłady sadowników, którzy sporo uwagi poświęcają temu zagadnieniu, dzięki czemu uzyskują coroczne i powtarzalne plony jabłek.

30 kwietnia 2012

czytaj więcej >

r e k l a m a


Nawożenie dolistne a poprawa jakości owoców

O opłacalności produkcji owoców decyduje wielkość i jakość plonów oraz koszt ich uzyskania. W ostatnich latach szybko rosną koszty produkcji, trudniej uzyskać coraz wyższe plony, wysokiej jakości owoców. Z pomocą przychodzą producentom nawozy dolistne firmy Osadkowski. Stosują je w swoich gospodarstwach, m.in. Jarosław Pyta, Zbigniew Włodarczyk i Mirosław Kowalski.

03 marca 2012

czytaj więcej >

Pierwiastki ważne na starcie – stymulacja kwitnienia jabłoni

Zima 2011/2012 ma nietypowy przebieg. Panujące przez większość jej okresu dodatnie temperatury i nagłe nadejście mroźnych dni w drugiej połowie stycznia niepokoją wielu sadowników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że drzewa, w szczególności pąki kwiatowe, były niedostatecznie przygotowane na ten mróz. Jabłonie, a także grusze mają olbrzymią zdolność regeneracyjną, o czym wielokrotnie się już przekonaliśmy. Warto, a nawet należy wspomóc tę regenerację. Producenci mają obecnie do dyspozycji całą gamę produktów wspomagających drzewa w okresie kwitnienia.

01 marca 2012

czytaj więcej >

Pierwiastki ważne na starcie – energia potrzebna do kwitnienia

Miniony sezon sprzyjał plonowaniu drzew jabłoni i gruszy. W większości gospodarstw sadowniczych – za wyjątkiem regionów dotkniętych przez majowe przymrozki – plonowanie było na dobrym, a nawet wysokim poziomie, a jakość owoców bardzo dobra. Tam gdzie zadbano o odpowiednie odżywianie drzew i w tym roku zapowiadają się obfite plony.

28 lutego 2012

czytaj więcej >

Malina powtarzająca owocowanie. Uprawa pod osłonami

Produkcja malin przeznaczonych na rynek owoców świeżych w krajach Europy Zachodniej jest niemal jednoznaczna z uprawą pod osłonami. Praktyka ta zaczyna upowszechniać się również w Polsce. Rozwój takiej uprawy jest możliwy dzięki dostępności odpowiednich odmian, a także ofercie firm wykonujących lub dostarczających konstrukcje osłon.

16 lutego 2012

czytaj więcej >

Nawożenie gruszy

Zrównoważone nawożenie jest jednym z głównych elementów warunkujących wysokiej jakości produkcję i zapewniających wysoką jakość owoców grusz. Opracowanie dobrego planu nawożenia nie jest jednak łatwe. Z jednej strony istnieją czynniki wpływające na pobieranie różnych składników pokarmowych (typ podkładki, rodzaj gleby i warunki atmosferyczne). Z drugiej strony różne pierwiastki mogą ze sobą konkurować podczas pobierania albo wywoływać niepożądane działania uboczne, na przykład silny wzrost.

01 lutego 2012

czytaj więcej >

Wokół wapniowania

Wapnowanie, odkwaszanie, temat niemal nudny, ale wciąż aktualny. Nic nie zmieni faktu, że poszczególne gatunki, a nawet odmiany różnią się wymaganiami w stosunku do odczynu gleby, a naszym zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju roślin.

09 listopada 2011

czytaj więcej >

Zapasy po zbiorach

W środku sezonu zbiorów jabłek warto na chwilę zwrócić uwagę na kwatery, z których już zebrano owoce. Kondycja drzew, a co za tym idzie dobre ich przezimowanie i plonowanie w kolejnym sezonie, zależy w dużej mierze od dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe. W okresie pozbiorczym ich dostarczenie drzewom nie wiąże się i nie może się wiązać z pobudzaniem roślin do wzrostu ani też do budowy masy liściowej, która de facto odpowiada za wielkość i jakość owoców.

06 października 2011

czytaj więcej >