Ochrona

Ziemia jak nowa - japońscy eksperci o odkażaniu gleby

Firma ArystaLifeScience - dystrybutor produktu Basamid 97 GR w Polsce, w związku z dużym zainteresowaniem tematem odkażania gleby, a także licznymi pytaniami o to jak prawidłowo wykonywać zabiegi odkażające z użyciem Basamidu 97 GR, zdecydowała się zaprosić specjalistów z firmy Kanescho Soil Treatment z Japonii, aby podzielili się z polskimi producentami swoim doświadczeniem ze stosowania tego produktu. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać o mechanizmie działania preparatu oraz czynnikach, które mają wpływ na skuteczność wykonanego zabiegu. Największe zainteresowanie wzbudziła możliwość jesiennej aplikacji środka, która umożliwiłaby terminowe rozpoczęcie uprawy wiosną.

Firma KaneschoSoilTreatment (KST) powstała w 2003 roku z połączenia Agro Kanescho i Mitsui & Co. Ltd. i jest globalnym właścicielem praw do substancji aktywnej dazomet - która występuje w produkcie Basamid 97 GR. KST sprzedaje rocznie 6 tys. ton środka (ochrona upraw na 12 tys. ha, głównie pod osłonami), z czego 1,5 tys. ton w Europie. Basamid 97 GR to fumigant, który zwalcza sprawców chorób roślin żyjących w glebie, a także nasiona chwastów. Mniejsza presja patogenów oznacza dla producentów mniejszy nakład kosztów poniesionych na zabiegi ochrony, niższe koszty pracy, a także wyższe plony dobrej jakości.

- Chcemy przedstawić polskim producentom korzyści wynikające ze stosowania środka, a także poznać potrzeby polskiego rynku - powiedział Osamu Yamamoto, Global Manager z KST.

Shinnosuke Watanabe, ekspert z ponad 40- letnim doświadczeniem m. in. w pracy badawczej nad Basamidem 97 GR,  przedstawił uczestnikom mechanizm działania środka i zaprezentował dane na temat stosowania tego preparatu w Japonii. Mała powierzchnia upraw i trudności z importem świeżych owoców i warzyw są tam przyczyną intensyfikacji produkcji i dużego zużycia środków odkażających. Japończycy przy dwukrotnie mniejszej powierzchni upraw warzyw produkują ich ponad dwa razy więcej w porównaniu do Polski. Globalnie do odkażania gleby najwięcej używa się preparatów zawierających dichloropropen, chlorpikrynę, metam i dazomet. W Japonii stosuje się stosunkowo niewielkie ilości metamu, preferowane jest odkażanie  chlorpikryną, która odznacza się wyższą skutecznością. Drugie i trzecie miejsce w wysokości sprzedaży zajmuje dichloropropen i dazomet. Ze względu na nieskomplikowany proces aplikacji i brak drażniącego zapachu w porównaniu do dichloropropenu i chlorpikryny, Basamid 97 GR jest coraz częściej wybieranym produktem, dodatkowo ma dużo większą skuteczność w zwalczaniu nasion chwastów w porównaniu do chlorpikryny. 

Shinnosuke Watanabe podkreślał, że o skuteczności zabiegu odkażania z użyciem Basamidu 97 GR  decyduje  szereg czynników, takich jak: prawidłowe przygotowanie gleby przed aplikacją, temperatura, pH i wilgotność podłoża czy głębokość wprowadzenia preparatu do gleby i jego dokładne wymieszanie z ziemią. Basamid 97 GR można stosować na glebach  o pH od 4 do 8, przy pH wyższym istnieje ryzyko wystąpienia fitotoksyczności. Izotiocyjanian metylu (MITC)- substancja która wydziela się po zetknięciu dazometu z wodą to gaz 2,5 razy cięższy od powietrza, w  porównaniu jednak do innych fumigantów jest szybko uwalniany, wnika w głąb gleby, po czym unosi się i penetruje wyższe partie ziemi. Przy temperaturze gleby powyżej 10°C zalecane jest przykrycie odkażanej powierzchni folią w celu ograniczenia zbyt szybkiego ulatniania MITC. Długość procesu odkażania zależna jest od temperatury gleby i wynosi od 3 do 12 tygodni. Izotiocyjanian metylu hamuje działanie bakterii nitryfikacyjnych, na przykład przy zastosowanej dawce 200 kg/ha ilość azotu w glebie wzrasta o 20 kg (azot w formie amonowej). S. Watanabe zaznaczał, iż fakt ten należy uwzględnić przy planowaniu nawożenia. 

Przed rozpoczęciem uprawy zaleca się 2- krotne wykonanie aeracji (napowietrzanie glebogryzarką rotacyjną), z kilkudniową przerwą pomiędzy zabiegami, która zmniejsza ryzyko ewentualnej fitotoksyczności. Gleby nie należy napowietrzać jednak poniżej głębokości aplikacji, aby uniknąć ponownego zanieczyszczenia. Etap aeracji można pominąć, ale wówczas należałoby wydłużyć okres od aplikacji do rozpoczęcia uprawy. Przed posadzeniem roślin zaleca się wykonać test kiełkowania, aby upewnić się, że rośliny możemy bezpiecznie sadzić. Basamid 97 GR jest w Japonii z powodzeniem stosowany w okresie jesiennym, panują wówczas dobre warunki wilgotnościowe gleby, a temperatury nie są zbyt wysokie i nie przyspieszają fumigacji, dzięki czemu odkażane pole/tunel można pozostawić bez przykrycia folią. Aplikacja  tzw. „zimowa” bez przykrycia, stosowana jest dla pora, kapusty pekińskiej, tytoniu, imbiru i wielu innych upraw. 

Konferencja nt. Basamidu 97 GR była doskonałą okazją do rozmów z producentami o ich oczekiwaniach w stosunku do preparatów odkażających.

 

- Najczęstszy problem z jakim się spotykamy to choroby korzeniowe truskawek powodowane przez takie patogeny jak grzyby z rodzaju Phytophtora i Vertcillium, dlatego chcieliśmy posłuchać o działaniu Basamidu. Do tej pory do odkażania gleby stosowaliśmy metam sodu, ale szukamy alternatywy  ze względu na  płynną formulację  preparatu, którą bardzo trudno jest aplikować na glebach ciężkich. Dużą zaletą środka Basamid 97 GR jest to, że występuje w postaci granulatu. Być może zastosujemy ten środek w dawce 300 kg/ha dla porównania w gospodarstwach, gdzie stosowanie metamu sodu okazało się kłopotliwe ze względu na trudność przemieszania płynu z glebą i zobaczymy jakie będą efekty na wiosnę - powiedział Pan Janusz Ostrowski członek Grupy Producenckiej JKP Strawberry, który od 8 lat prowadzi profesjonalną uprawę truskawek deserowych.

- Stosujemy odkażenie gleby metamem sodu. W Polsce mamy problem jeśli chodzi o firmy, które świadczą profesjonalne usługi odkażania, z tego względu szukamy alternatywy do stosowania tego środka. Takie usługi nie zawsze są dostępne w czasie, który odpowiada gospodarstwu, zdecydowanie łatwiej byłoby wykonać odkażanie samodzielnie, używając sprzętu jaki posiadamy, w czasie który jest dogodny dla gospodarza. Zdecydowanym atutem w stosowaniu Basamidu jest możliwość aplikacji w okresie jesiennym, wówczas nie ma opóźnień z rozpoczęciem siewów wiosną, a to jest dla nas bardzo ważne. Na pewno podejmiemy pierwszą próbę zastosowania preparatu jesienią, wtedy kiedy panują dobre warunki wilgotnościowe gleby i  sprawdzimy jak zalecenia specjalistów sprawdzą się w polskich warunkach klimatycznych - wyjaśnił Edward Rytel z Grupy Producentów Warzyw Primavega Wróblewo.

 

- W szkółkach jednym z podstawowych problemów z jakimi się zmagamy jest choroba replantacyjna, okres pomiędzy wykonaniem kolejnych nasadzeń wydłuża się w czasie i uniemożliwia rozpoczęcie nowej produkcji. Gdyby ten okres można było skrócić dzięki odkażaniu gleby bylibyśmy bardzo zadowoleni - powiedział Jacek Grzywa, który razem z ojcem prowadzi gospodarstwo szkółkarskie.

 

- Przy aktualnej presji szkodników oraz występowaniu niespecyficznych chwastów dotąd niespotykanych w uprawach warzyw pod osłonami, prowadzenie intensywnej produkcji bez zastosowania środków chemicznych jest praktycznie niemożliwe. Należy jednak na całą sprawę spojrzeć racjonalnie, zdobyć jak najwięcej technicznych informacji na temat stosowania danego środka, aby zabieg był skuteczny. Kondycja uprawianych roślin w dużym stopniu zależy od jakości gleby i tego jak ją do uprawy przygotujemy. Zastosowanie środka który niszczy mikroflorę glebową również tę pożyteczną wymaga od nas opracowania dobrego systemu roli, wówczas jesteśmy w stanie dość szybko tę mikroflorę pożyteczną odbudować. Zastosowanie skutecznych preparatów chemicznych takich jak Basamid w odpowiednich dawkach, w odpowiednim terminie i w odpowiednich warunkach dla jago stosowania, takich które nie powodują kumulacji substancji czynnej i jej szkodliwości daje nam to, że mamy odkażoną glebę w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie uprawy bezstresowo dla roślin - powiedziała Pani dr Agnieszka Stępowska, specjalista uprawy warzyw. Według dr Stępowskiej interesującą kwestią jest wprowadzenie Basamidu w głębsze warstwy ziemi dzięki głębokiej orce, np. w uprawie papryki czy oberżyny. - Najwygodniejsza byłaby aplikacja środka jesienią, bez potrzeby przykrywania gleby folią. Z punktu widzenia aktywności Basamidu lepsze byłoby pozostawienie gleby  zwałowanej, ale na cięższych glebach uważam, że można byłoby glebę pozostawić w skibie ostrej  bez ryzyka szybkiej utraty gazu.

 

Preparat Basamid 97 GR jest powszechnie stosowany w Japonii, a japońscy producenci mają ponad 40 letnie doświadczenie w jego stosowaniu. Chcielibyśmy aby polscy producenci, dzięki zorganizowanej przez nas Konferencji uzyskali jak najwięcej  cennych, praktycznych wskazówek, które pozwolą ten preparat stosować prawidłowo i uzyskiwać jak najlepsze efekty, podsumował Szymon Matysiak.

 

Żródło: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

 

Zdjęcia do artykułu

Osamu Yamamoto
Shinnosuke Watanabe
Janusz Ostrowski
Edward Rytel
Jacek Grzywa

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure