Ochrona

Uwaga! Zagrożenie moniliozą

W związku z częstymi opadami deszczu i miejscowymi opadami gradu, ogłoszono wysoki próg zagrożenia brunatną zgnilizną w sadach śliwowych. Monilioza powoduje duże straty w plonie dlatego tak ważne są zabiegi ochronne dostępnymi fungicydami. 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych to w ostatnich latach bardzo poważny problem w sadach. Chorobę wywołuje grzyb z podgromady workowców Monilinia laxa lub Monilinia fructigena, stąd nazwa zamienna - monilioza. Występowanie patogena nasila się w okresie dojrzewania owoców, zwłaszcza podczas długotrwałych opadów deszczu. Na skórce owoców, w miejscu infekcji pojawiają się plamy pokryte szarymi zarodnikami. Charakterystyczne dla przebiegu choroby są pozostające na drzewie mumie, czyli zdeformowane i poczerniałe owoce. Są one źródłem infekcji w następnym sezonie, dlatego powinno się je bezwzględnie usuwać. Ochrona porażonych sadów polega na wycinaniu chorych pędów i owoców. Na etapie, gdy monilioza w znacznym stopniu uszkadza sady i usuwanie chorych organów drzew jest niewystarczające, zalecane jest wykonywanie zabiegów dostępnymi środkami chemicznymi. Obecnie w rejestrze znajduje się 7 środków przeznaczonych do ochrony śliwy przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych:
  • Agria Bos-Pirak 33 WG (boskalid, piraklostrobina)
  • Prolectus 50 WG (fenpyrazamina)
  • Serenade ASO (Bacillus subtilis szczep QST 713)
  • Switch 62,5 WG (cyprodynil, fludioksonil)
  • Tiofanat Metylowy 500 SC (tiofanat metylowy)
  • Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy)
  • Vima-Boskastrobina (boskalid, piraklostrobina)
Trzeba zaznaczyć, że opady występujące po 2 godzinach od wykonania zabiegu opryskiwania nie obniżają jego skuteczności. Zabiegi należy powtarzać co 10-14 dni, aż do zbiorów z uwzględnieniem okresu karencji.

Tekst: MS

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure