Ochrona

Uwaga na szarą pleśń

W ostatniej fazie dojrzewania owoców (1–1,5 miesiąca przed zbiorami) warto rozpocząć zabiegi ochrony przed chorobami przechowalniczymi, m.in przed szarą pleśnią.

Ochronę prowadzi się, w zależności od zagrożenia, jednorazowo na 7 dni przed zbiorem lub dwukrotnie na 7 i 14 dni przezzebraniem owoców z sadu. Dwutygodniową karencję ma Luna Experience 400 SC, natomiast Switch 62,5 WG i Geoxe 50 WG możemy zastosować najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem zbioru.

Wszystkie wymienione środki zwalczają jednocześnie najgroźniejszą chorobę przechowalniczą owoców gorzką zgniliznę jabłek. Preparaty zawierające kaptan, stosowane do walki z parchem przechowalniczym, ograniczają również szarą pleśń (w zaleceniach sprzed kilku lat rejestrację miał Captan 80 WG). Ponadto można wybrać produkt biologiczny Boni Protect, który zabezpiecza jabłka i gruszki przed chorobami przechowalniczymi powodowanym przez szarą pleśń, a także dodatkowo przed mokrą zgnilizną i brunatną zgnilizną drzew ziarnkowych. Sprawcami są patogeny, które infekują owoce w miejscu ran powstałych np. w wyniku żerowania szkodnika, wystąpienia gradu czy niewłaściwie przeprowadzonego zbioru  jabłek. Preparat ten chroni też jabłka przed gniciem wywołanym przez grzyb Neonectria galligena, sprawcę raka drzew owocowych.

Więcej w artykule Barbary Błaszczyńskiej pt. „Jak chronić ziarnkowe przed chorobami w sierpniu“ w sierpniowym numerze „Sadu Nowoczesnego“.

Zdjęcia do artykułu

Szara pleśń przybiera postać mokrej lub suchej zgnilizny przykielichowej (fot. B. Błaszczyńska)

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure