Ochrona

Szkodniki atakują

Jak walczyć ze szkodnikami sadów jabłoniowych przypomina doradca Adam Fura

W tym sezonie w sadach jabłoniowych w pułapki odławiano dużą liczbę motyli wydłubki oczateczki i zwójki bukóweczki. Obecnie spodziewamy się nalotów drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki, chociaż pierwsze pokolenie zwalczaliśmy Coragenem 200 SC (dzięki temu drugie pokolenie jest mniej liczne niż gdyby było potraktowane innymi larwicydami).
Przy nadchodzącej fali upałów zwykle spodziewamy się zwiększonej presji szkodników – zarówno mszyc, jak i przędziorków oraz pordzewiaczy. W tym czasie musimy często lustrować sady, ponieważ w wysokiej temperaturze cykle rozwojowe poszczególnych gatunków szkodników bardzo się skracają. Przeciętny cykl rozwojowy przędziorków wynosi 12–14 dni, jednak w temperaturze powyżej 30°C trwa on zaledwie 8–9 dni. Z kolei wymiana pokoleń u mszycy jabłoniowej będzie następować co 5–6 dni, dlatego nie wyobrażam sobie, aby lustracje były prowadzone rzadziej, bo wtedy nie uchwycimy progu zagrożenia ekonomicznego. Jeśli zabieg wykonamy zbyt późno, skuteczność wszystkich aficydów (preparatów mszycobójczych) będzie o wiele niższa.
Mimo że owoców będzie mniej, należy pamiętać, że Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na pozostałości pestycydów w owocach. Dlatego powinniśmy brać pod uwagę czas, w jakim poszczególne substancje będą zalegały w owocach i liściach roślin. Pozostałości Pirimoru 500 WG i Teppeki 50 WG będą wykryte nawet po ponad 130 dniach od wykonania zabiegu, Mospilanu 20 SP (i wszystkich produktów zawierających acetamipryd) – do 120 dni, Calypso 480 SC – do 75 dni, Movento 100 SC – do 80 dni. Spośród larwicydów najdłużej utrzymują się w roślinie pozostałości Runnera 240 SC – są wykrywalne nawet po ponad 130 dniach od wykonania zabiegu, Stewarda 30 WG – do 110 dni, Coragenu 200 SC – do 100 dni, a Affirmu 095 SG – do 10 dni.
Przy zmniejszonej liczbie owoców dokarmianie wapniem jest nadal istotne. Pomimo upałów zabiegi te musimy przeprowadzać systematycznie, inaczej jabłka przegrają z liśćmi i pędami konkurencję o ten pierwiastek.

Tekst: Jolanta Szaciłło
Zdjęcie: B. Błaszczyńska

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure