Ochrona

Jak groźne są neonikotynoidy?

Używane są do zaprawiania nasion rzepaku i kukurydzy. Jednak w tych roślinach zostaje tylko 5% substancji czynnej, 1% ulatuje jako pył w powietrze, a ok. 94% spływa do gleby i wód gruntowych. To infekuje inne rośliny i owady.

Czas połowicznego rozpadu neonikotynoidów może przekroczyć nawet tysiąc dni. Przez to stężenie pestycydów co roku może rosnąć.

Komisja Europejska wprowadziła od 1 grudnia 2013 r. czasowy, dwuletni zakaz stosowania klotianidyny, imidakloprydu i tiametoksamu i sprzedaży nasion nimi zaprawianymi. Zakaz wprowadzono na skutek alarmu pszczelarzy, którzy łączą z preparatami zawierającymi te substancje masowe wymieranie pszczół. Te dwa lata miały być przeznaczone na dodatkowe badania nad szkodliwością neonikotynoidów.

Tymczasem holenderscy naukowcy na łamach czasopisma „Nature” postawili tezę, że stosowanie środków ochrony roślin z grupy neonikotynoidów zaszkodzi nie tylko owadom, ale także ptakom żywiącym się owadami (m.in. szpakom, skowronkom, trznadlom, jaskółkom). W badaniach, przeprowadzonych w latach 2003–2010 w miejscach, gdzie stężenie imidakloprydu w wodach powierzchniowych przekraczało 20 nanogramów na litr liczebność ptaków zmniejszała się o 3,5% rocznie. Są to wstępne hipotezy, które wymagają jeszcze potwierdzenia w kolejnych badaniach.

W Polsce w Puławach dr Krystyna Pohorecka prowadziła badania nad wpływem neonikotynoidów na populację pszczół, a Zespół Roboczy ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa działający pod przewodnictwem prof. Pawła Chorbińskiego jednoznacznie wypowiedział się przeciwko stosowania pestycydów z tej grupy.

 

Autor: Jolanta Szaciłło

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure