Ochrona

Nowości ochrony w sadzie szkoły Sint-Truiden

W sadzie szkoły sadowniczej w tej belgijskiej miejscowości co roku organizowane są praktyczne przeglądy nowości, które udało się w poprzednim sezonie wprowadzić w tej placówce lub sprowadzić do niej. Demonstrowane są wyniki najnowszych testów preparatów ochrony roślin i innych produktów, nowe maszyny.

W ubiegłym sezonie odwiedzających intrygował zaprojektowany przez sadownika Marca Jacobsa z Kozen (Belgia) tunelowy odkurzaczo - opryskiwacz (fot. 1) używany przez niego do skutecznego utrzymania populacji miodówki gruszowej na niskim poziomie. Maszyna jednocześnie opryskuje drzewa oraz zasysa insekty. Wzdłuż boków zbiornika, po obu jego stronach, oraz wzdłuż szczytu tunelu zamontowane są belki robocze z wielokońcówkowymi rozpylaczami. Wydajny wentylator tłoczy powietrze spod maszyny przez drzewa - od dołu do szczytu, porywając wszelkie insekty, które znajdują się na liściach. Efektywność jego pracy zwiększają elastyczne węże zwisające ze sklepienia tunelu - ciągnięte przez korony drzew, płoszą owady. Małe wentylatory zamocowane na zewnętrznych ściankach tunelu wytwarzają prąd powietrza poprzeczny do kierunku jazdy - skierowany ku pionowej przegrodzie opadającej spod górnej belki roboczej. Spłoszone owady porwane strumieniem powietrza osiadają na tej przegrodzie, a z niej spłukiwane są do 50-litrowego worka-filtra przepuszczającego tylko wodę. Marc Jacobs używa maszyny tylko wiosną, by usunąć dorosłe miodówki gruszowe - w lecie zbyt wiele pożytecznych owadów jest usuwanych razem ze szkodnikami.

 

Feromon dezorientuje owocówki jabłkóweczki Poprzez przyznawanie dotacji (250 euro/ha) flamandzki rząd chce promować użycie feromonu dezorientującego samce owocówki jabłkóweczki. Dzięki dotacjom technologia ta jest nad wyraz popularna w Belgii. Na belgijskim rynku są cztery produkty tego typu: RAK 3+4, Isomate CLR, Ginko oraz Exomone.

Isomate CLR i RAK 3+4 zawierają feromony do dezorientacji zarówno samców owocówki jabłkóweczki, jak i innych zwójkówek. Ginko i Exomone dezorientują jedynie samce tego pierwszego szkodnika. Isomate CLR jest w Belgii nowością, lecz nie jest obcy sadownikom innych krajów - doświadczenia z tym produktem trwają najdłużej, jest najlepiej oceniany pod względem kompozycji, wyzwalania feromonów oraz stosunku ceny do jakości. Isomate CLR zawiera 5 feromonów, zarówno przeciwko owocówce jabłkóweczce, jak i różnym innym zwójkom. Feromon jest w stanie (prognozy dla mijającego sezonu) ograniczyć do 90% liczebność owocówki. Pozostałe 10% musi być zwalczane na przykład Insegarem z wirusami lub innymi insektycydami.

 

Ginko Preparat ten jest zupełnie nowy na rynku. Dozownik, który zawiera feromon, jest zrobiony ze specjalnego plastiku, który gwarantuje, że produkt jest wyzwalany w optymalnym z punktu widzenia biologii szkodnika momencie (fot. 2). Działa nawet przy bardzo ciepłej pogodzie. Producent dostarcza dozowniki Ginko w kombinacji z pułapką feromo- nową, które mają specjalne nakrętki. Oprócz feromonu zawierają one dodatkowo kairomon - aromatyczną substancję, występującą również w gruszach i będącą dla samców owocówki atraktantem.

 

Affirm® przeciwko owocówce jabłkóweczce To nowy produkt Syngenty Crop Protection, zarejestrowany w tym roku w Belgii (w Polsce nie jest dopuszczony do użycia - red), przeznaczony do zwalczania gąsienic, także owocówki jabłkóweczki. Substancją czynną insektycydu jest emamektyna. Ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Kiedy preparat pokryje jajo owocówki lub innych gąsienic, jest absorbowany przez gąsienicę, podczas jej wykluwania się z jaja. Działa bardzo szybko, w ciągu godziny gąsienica przestaje żerować i pada.

Według Syngenty, produkt jest szybko absorbowany przez liście i transportowany w głąb jego miękiszu, gdzie jest chroniony przed promieniami UV. Do skutecznego zabiegu przeciw larwom motyli potrzeba tylko 28,5 g substancji aktywnej. Karencja (w Belgii) wynosi 3 dni. Zgodnie z etykietą produktu Affirm® jest w bardzo niewielkim stopniu szkodliwy dla drapieżnego dziubałeczka, os, ośca korówkowego, biedronek i - w przypadku bezpośredniego kontaktu - również dla pszczoły miodnej. Syngenta zaleca, by nie opryskiwać tym preparatem grusz od połowy maja do końca czerwca, żeby chronić pożyteczne gatunki owadów niezbędnych do kontroli populacji miodówki gruszowej.

*Produkty wymienione w tym artykule mogą nie być dopuszczone do użycia we wszystkich krajach. W każdym przypadku należy brać pod uwagę obowiązujące w danym kraju ustawy i rozporządzenia.

 

Fot. EFM

 

Tłumaczenie tekstu opublikowanego w „European Fruit Magazine”

 

Artykuł pochodzi z nr 12/2010 czasopisma „Sad Nowoczesny”

fot.1.Urzadzenie_moze_spelniac_dwie_funkcje Fot. 1. nwoosci_ochrony_w_sadzie Fot. 2.

Autor: Gerard Poldervaart, European Fruit Magazine

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure