Ochrona

Roztocza, nicienie i granulowirusy przeciwko owocówce jabłkóweczce, miodówce gruszowej i przędziorkom.

Biologiczne środki ochrony roślin i owady pożyteczne pomagają kontrolować szkodniki i unikać pozostałości środków chemicznych w owocach. Podczas „Dnia Sadowniczego” zorganizowanego przez firmę Koppert, Nico Harteveld wyjaśnił możliwość użycia środków biologicznych do kontrolowania miodówki gruszowej, owocówki jabłkóweczki i przędziorków.

Powszechnie wiadomo, że mydło Savona może być ważnym dodatkiem do chemicznego zwalczania miodówki gruszowej (Psylla pyri). W 2009 roku w Belgii Savona była testowana w kombinacji z adiuwantem Addit (na bazie oleju roślinnego) na uprawianej ekologicznie ‘Konferencji (tab.). Substancje te z 1600 litrami wody na hektar, aplikowano 12 czerwca. Drzewa kontrolne były opryskiwane tylko wodą. Miodówki były liczone przed zabiegiem i 3 dni po nim. Savona zredukowała ilość larw o 78%. Działała efektywniej na młodsze stadia larwalne L1/L2 i L3/L4 (86%), niż na stadium L5 (57%).

Drapieżne roztocza Typhlodromus pyri był przez lata podstawą kontroli przędzior- ka owocowca. Jednakże w ostatnich latach wzrastała liczba sadów z dużą populacją przędziorka chmielowca. Jednym z powodów tego może być wzrost użycia ATS. Potwierdziły to, między innymi, obserwacje Manfreda Wolfa (Południowy Tyrol, Włochy) prowadzone nad ‘Fuji i ‘Braeburn. W takich sadach Koppert zaleca wprowadzanie wiosną do sadu drapieżnego roztocza Typhlodromus pyri oraz dobroczynka kalifornijskiego Amblyseius californicus w saszetkach (mikrohodow- lach). Dobroczynek kalifornijski dostarczany przez firmę Koppert jest odporny na wiele pestycydów.Drapieżne roztocza dostarczane są w preparacie Spical lub Spical Plus i mogą być użyte w sadach, które bardzo ucierpiały od przędziorka chmielowca w ubiegłych latach. A. californicus żeruje zarówno na przędziorku owocowcu, jak i na przędziorku chmielowcu oraz - co ważne - jest aktywny w temperaturze od 6 do 35oC.

Przeciwnik owocówki jabłkóweczki W 2008 i 2009 roku firma doradcza DLV przeprowadziła w Holandii badania preparatu Entonem do walki z owocówką jabłkóweczką. Entonem jest mieszaniną pasożytniczych nicieni Steinernema feltiae, gliny, wody i żelu. Aplikuje się go jesienią i ma na celu zredukowanie ilości gąsienic owocówki jabłkóweczki, które przetrwają zimę oraz zmniejszenie porażenia w nadchodzącym roku.

Preparat nanosi się na pnie drzew w temperaturze 12-15oC w mglisty dzień lub po deszczu (gąsienice owocówki jabłkóweczki, szukają miejsca na diapauzę w szczelinach kory pni drzew). Nicienie - razem z zasiedlającymi je symbiotycznymi bakteriami - penetrują gąsienice owocówki. Kiedy się zadomowią, wydalają bakterie, które następnie zabijają larwy. W tradycyjnych oraz ekologicznych gospodarstwach Koppert zaleca, by Entonem był ostatnim środkiem użytym przed zbiorami, po zastosowaniu granulowirusów. W testach w 2008 i 2009 roku, w pięciu gospodarstwach sadowniczych Entonem zredukował występowanie owocówki jabłkóweczki o 1/3 lub nawet o połowę. Entonem może być nanoszony zwykłym opryskiwaczem sadowniczym, jednak należy z niego usunąć filtry, aby nie zatrzymywały nicieni, średnica dysz musi wynosić co najmniej 0,5 mm, a ciśnienie nie może przekraczać 5 barów. Należy unikać długoterminowej ekspozycji zawiesiny roboczej i nicieni na temperaturę powyżej 35oC. Na każdy hektar wymagane są trzy opakowania Entonemu (każde po 500 milionów nicieni) i 1500 litrów wody.Fot. Arjan de BruineTłumaczenie tekstu opublikowanego w „European Fruit Magazine”

Artykuł pochodzi z nr 8/2010 czasopisma „Sad Nowoczesny”

2_._Roztocza__nicienie_i_granulowirusy_przeciwko_owocowce_jabloweczce__niodowce_gruszowej_i_przedziorkom

 

 

 

Autor: Arjan de Bruine, European Fruit Magazine

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure