Ochrona

Biologiczna walka z mszycą śliwową

Jednym z głównych szkodników upraw śliw są mszyce, dlatego w sadzie doświadczalnym w Fregimont (południowo-zachodnia Francja) przeprowadzono w 2009 roku doświadczenie sprawdzające, jak skutecznie można zwalczać te szkodniki w biologicznej uprawie śliw. Wykonano je w pięciu powtórzeniach, w których sprawdzano działanie oleju mineralnego*, Prev B2, Forti Neem, kaolinu i Naturalisu.

Działanie kaolinu polega na tworzeniu mechanicznej bariery, pozostałe środki mają bezpośredni wpływ na owady. Zabiegi były przeprowadzone zarówno przed, jak i po kwitnieniu w doskonałych warunkach pogodowych. Prawdopodobnie to właśnie wpłynęło na pozytywne wyniki doświadczenia. Presja mszyc wiosną 2009 roku była bardzo duża. Ze wszystkich użytych środków tylko zabiegi olejem mineralnym, częściowo w kombinacji z innymi środkami, okazały się skuteczne (tab.). Trzykrotne użycie 15 l oleju mineralnego przed kwitnieniem i jednokrotne po nim miało prawie taki sam skutek jak zabieg mieszaniną oleju mineralnego z Prev B2 przed kwitnieniem i podobny po kwitnieniu. Także kombinacja oleju mineralnego z kaolinem przed i po kwitnieniu osiągnęła dobre wyniki w walce z tymi szkodnikami. Chociaż niektóre z testowanych mieszanin środków miały wyraźne działanie na populacje mszyc, żaden środek nie był w stanie zmniejszyć ich populacji do akceptowalnego niskiego poziomu. Doświadczenie będzie nadal prowadzone w obecnym sezonie.

*Produkty wymieniane w tym artykule nie są dozwolone we wszystkich krajach

Tłumaczenie tekstu opublikowanego w „European Fruit Magazine”

Tab.1_._Biologiczna_walka_z_mszyca_sliwowa
Tab.

 

Autor: Hans Scholten, doradca sadowniczy, Francja

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure