r e k l a m a


Ochrona

Jak rozpoznać owocówkę śliwkóweczkę i kiedy staje się grożna dla naszych sadów?

Okres wiosny sprzyja występowaniu licznych szkodników w sadach. Jest to czas, w którym nagle wzrasta temperatura i w związku z częstymi opadami, również wilgotność powietrza. Najczęstszym problemem są wtedy mszyce, ale nie tylko. Aktualnie dużym utrudnieniem w sadach śliwowych jest także owocówka śliwkóweczka.

Owocówka śliwkóweczka to motyl z rodziny zwójkowatych. Ma charakterystyczne przednie skrzydła barwy szarobrązowej pokryte marmurkowatym wzorkiem. Ten mały motyl nocny rozwija dwa pokolenia w ciągu roku, przy czym drugie pokolenie wyrządza większe szkody od pierwszego. Lot pierwszego pokolenia przypada na pierwsza połowę maja i trwa do połowy lipca, natomiast drugiego pokolenia rozpoczyna się w drugiej dekadzie lipca i trwa do końca września. Motyle zaczynają składać jaja w temperaturze powyżej 12ºC. Gąsienice, które wylęgają się ze złożonych jaj żerują wewnątrz owoców (drążą korytarze), zwłaszcza w pobliżu pestki i zanieczyszczają je czarnymi odchodami. Jest to charakterystyczny objaw żerowania owocówki. Takie uszkodzone owoce przestają przyrastać, przedwcześnie zabarwiają się na fioletowo i ostatecznie opadaja. Po około 3 tygodniach gąsienice przepoczwarczają się i część z nich zapada w diapauzę. Przepoczwarczenie następuje w spękaniach kory lub w ziemi. Gąsienice drugiego pokolenia sporządzają oprzęd i w nim zimują. Szkodliwość owocówki jest bardzo duża i może sięgać od kilkunastu do kilkudziesięciu procent strat w plonie. W walce z owocówką pomagają zabiegi mechaniczne polegające na zbieraniu i zakopywaniu opadłych, uszkodzonych owoców. Warto także montować w sadach pułapki feromonowe w celu określenia terminów zwalczania (termin montowania pułapek przypada na pierwszą połowę maja). W przypadku dużego nasilenia konieczne są opryski środkami chemicznymi dostępnymi na rynku: Acetamip 20 SP, Acetamipryd 20 SP, Calypso 480 SC, Dimilin 480 SC, Mospilan 20 SP i Runner 240 SC. Bardzo ważne są lustracje sadów, które przypadają na początek czerwca, a następnie co 1-2 tygodni aż do końca sierpnia. Przeglądamy wówczas po 20 zawiązków z 20 losowo wybranych drzew. Decyzja o wykonaniu zabiegu jest uzasadniona, gdy zauważymy przynajmniej 1-2 świeże jaja lub wgryzy w 100 owocach stanowiących próbę lustracyjną.

Autor: mszulc

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ