Ochrona

Rozszerzona rejestracja

Fungicyd Lekaro 80 WG otrzymał istotne rozszerzenie rejestracji. Od teraz środek ten, znany w zwalczaniu parcha jabłoni, może być stosowany również w uprawach małoobszarowych: gruszy i gruszy azjatyckiej, pigwy, a także w hodowli roślin ozdobnych – kwiatów ciętych.

Fot. firmowe

Dzięki otrzymanemu właśnie rozszerzeniu rejestracji z tego rozwiązania będą mogli korzystać także właściciele niektórych upraw małoobszarowych – sadowniczych i kwiatowych. Podobnie jak w przypadku sadów jabłoniowych, dopuszczalna jest aplikacja do 10 zabiegów w sezonie wegetacyjnym, a jednorazowa maksymalna dawka wynosi 1,9 kg/ha.

W ramach upraw sadowniczych Lekaro 80 WG można stosować w gruszy i gruszy azjatyckiej do zwalczania parcha gruszy. Na plantacjach pigwy kaptan od INNVIGO przeznaczony jest do walki z parchem, brunatną zgnilizną drzew ziarnkowych, gorzką zgnilizną oraz plamistością liści.

Maciej Kania
Źródło: mat. prasowe

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure