Ochrona

Problem z chwastami w truskawkach

W ostatnich dniach przyszła ciepła wiosna, wcześniej w wielu rejonach kraju padały miejscami intensywne opady deszczu i zapowiadane są kolejne, gleba jest bardzo wilgotna, ponadto w ostatnich dniach panowały bardzo wysokie temperatury. Są to warunki bardzo sprzyjające wschodom chwastów, zarówno dwuliściennych jak i jednoliściennych i ich intensywnemu rozwojowi.

Chwasty można stwierdzić zarówno na plantacjach, na których zastosowano wcześniej herbicydy doglebowe (te działają skutecznie tylko na określoną grupę chwastów, więc te z grupy chwastów średnio wrażliwych lub odpornych będą sukcesywnie kiełkować), jak i na tych, które nie były traktowane herbicydami. Należy ocenić więc obecną sytuację i podjąć kolejne działania ograniczające potencjalne zachwaszczenie plantacji.

-Jeśli zastosowane jesienią herbicydy doglebowe dobrze zadziałały i plantacja jest praktycznie czysta (czasami obserwuje się tylko pojedyncze chwasty, które można zniszczyć mechanicznie lub ręcznie, gracując je punktowo) należy dalej obserwować plantację i zareagować po zauważeniu wschodów chwastów.

-Jeśli plantacja była przykrywana osłonami i te zostały zdjęte w ostatnich dniach, a producent zabezpieczył jesienią plantację herbicydem doglebowym, teraz powinien ocenić efektywność tego zabiegu. Jeśli te zadziałały dobrze, a planuje się ściółkowanie plantacji słomą (zostało już mało czasu do kwitnienia wczesnych odmian) będzie to wystarczające zabezpieczenie przed chwastami

Na plantacjach w gruncie odkrytym:

– Jeśli po zastosowaniu herbicydów jesienią pojawiają się obecnie na plantacji licznie wschodzące chwasty, w tym jednoliścienne, można zaplanować zabiegi mechaniczne, prowadzone do kwitnienia (jednak te przerwą działanie herbicydu doglebowego podanego jesienią), następnie tuż przed kwitnieniem -ściółkowanie plantacji lub sięgnąć po kolejną grupę herbicydów (opisane niżej).

– Jeśli nie zastosowano herbicydu jesienią, oceniamy na plantacji gatunki chwastów i ich fazy rozwojowe. Jeśli chwasty są zaawansowane w rozwoju (dwuliścienne starsze niż 3 liście właściwe a jednoliścienne starsze niż faza 2 liście -krzewienie) konieczne jest ich mechaniczne/ręczne zniszczenie, gdyż herbicydy najlepiej zadziałają, jeśli będą podane najpóźniej we wskazanych fazach rozwojowych chwastów, a bliżej kwitnienia, po zauważeniu pierwszych kiełkujących chwastów, zaplanować herbicydy działające na wschodzące chwasty

– Jeśli zastosowano wiosną herbicyd doglebowy, a pojawią się kiełkujące chwasty, sięgnąć po kolejną grupę herbicydów

Poza herbicydami doglebowymi, które wstrzymują wschody chwastów (były opisane w poprzednim e mailu) jest grupa herbicydów ograniczających zachwaszczenie w momencie wschodów chwastów do ściśle określonej fazy rozwojowej chwastów (są pobierane przez korzenie wschodzących chwastów i również przez ich liście ). Jest to czasami niezbędne uzupełnienie dla herbicydów doglebowych, które „przepuszczają ” część gatunków chwastów. Po tą grupę sięgamy najczęściej jakiś czas po aplikacji herbicydów doglebowych, jeśli zauważy się nowe kiełkujące chwasty lub jako pierwszy zabieg ograniczający zachwaszczenie, po wcześniej wykonanych zabiegach mechanicznych.

Wysoką skuteczność działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin truskawek gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producenta w formie etykiety i instrukcji dołączonej do opakowania.

Barbara Błaszczyńska

Żródło: doradztwosadownicze.pl

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure