Ochrona

Opadaniu jabłek można zapobiec

Co możemy zrobić, aby zabezpieczyć drzewa przed przedwczesnym opadaniem owoców?

Podczas opadania przedzbiorczego tracimy zwykle najlepiej wyrośnięte i najładniejsze owoce, które najwcześniej dojrzewają. W przypadku niektórych odmian jabłoni straty te mogą stanowić 1/3, a nawet 1/2 plonu ogólnego. Szczególnie łatwo zrzucają owoce odmiany wcześnie dojrzewające: ‘Close’, ‘Delikates’, ‘Early Geneva’, ‘Jerseymac’, ‘Celeste’, ‘Ambassy’ oraz ‘Novamac’. Podatne w niektóre lata są także odmiany zimowe: ‘Šampion’, ‘Golden Delicious’, ‘Ligol’. Czasem  nadmiernie opadają również gruszki, np. powszechnie uprawianej ‘Konferencji’.
W sierpniu w niektórych kwaterach, w których rosną drzewa sześcioletnie i starsze, warto rozważyć zastosowanie preparatu Topper 10 ST, który ogranicza opadanie przedzbiorcze (a przy okazji poprawia wybarwienie owoców). Jest on zarejestrowany w wielu krajach świata i stosowany w różnych uprawach gatunków sadowniczych (np. cytrusów). W Polsce został wprowadzony do sprzedaży w 2013 roku z zaleceniami aplikacji w sadach jabłoniowych i gruszowych. Jego substancją aktywną jest syntetyczna auksyna o nazwie trichlopyr. Topper 10 ST ma formę dobrze rozpuszczalnych w wodzie tabletek. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania w kwaterach jabłoni to 15–20 tabletek (w 500 l cieczy/ha dla sadów karłowych oraz 1000 l cieczy/ha – w kwaterach starych, dużych drzew). Preparat ma 21-dniowy okres karencji, więc stosuje się go 3 tygodnie przed spodziewanym terminem zbioru lub nieco wcześniej, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć ten czas. Można go mieszać z niektórymi fungicydami, takimi jak np. Merpan 80 WG/Bellis 38 WG/Switch 62,5 WG, Topsin M 500 SC. W przypadku grusz zaleca się również jednorazową dawkę, ale mniejszą niż ta polecana dla jabłoni – 10–15 tabletek/ha w 1000 l wody/ha.
Oprócz preparatu Topper i powszechnie stosowanego Pomonitu (łącznie z   etefonem) ważne są także inne zabiegi ograniczające to niekorzystne zjawisko. Zalicza się do nich przerzedzanie zawiązków, służące między innymi wyrównaniu owoców i ich równomiernemu dojrzewaniu, kilkakrotny zbiór jabłek z drzew o naturalnych skłonnościach do nierównomiernego dojrzewania (np. odmian grupy Jonagold), troska o jakość i zdrowotność liści, a więc prawidłowo prowadzona ochrona chemiczna i nawożenie zarówno doglebowe, jak dolistne.
Tekst i zdjęcie: Archiwum SN

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure