Ochrona

Odkażanie gleby pod truskawki

Intensyfikacja produkcji truskawek przyczynia się do wzrostu zagrożenia ze strony odglebowych patogenów, szkodników i chwastów. O nowych możliwościach odkażania gleby mówiono podczas spotkania zorganizowanego przez firmy Arysta Life Sciences i Boryna (25 września, Czerwińsk nad Wisłą).

– Z powodu braku rąk do pracy producenci truskawek szukają możliwości zaoszczędzenia na czasie i liczbie wykonywanych zabiegów – informował Adam Borzęcki z firmy Boryna. – Rynek oferuje już kilka rozwiązań technologicznych. Jednym z nich jest odkażanie gleby za pomocą środka Basamid 97 GR.

Jest to fumigant w formie granulatu przeznaczony do kompleksowego odkażania gleby w gruncie i pod osłonami. Wykazuje totalne działanie wobec grzybów chorobotwórczych, szkodników (m.in. nicieni) oraz nasion chwastów. Stosuje się go jesienią (koniec września–październik) na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej). Pod wpływem wilgoci substancja czynna, dazomet, ulega rozkładowi, uwalniając związki gazowe, np. izotiocyjanian metylu (MITC).

Gaz ten jest szybko uwalniany, wnika w głąb gleby, po czym unosi się i penetruje jej wyższe partie. Tempo procesu odkażania zależy od temperatury gleby – trwa od 3 do 12 tygodni. Przy temperaturze powyżej 10°C zalecane jest przykrycie folią odkażanej powierzchni w celu ograniczenia zbyt szybkiego ulatniania MITCmowił Szymon Matysiak z firmy Arysta Life Sciences.

Dla truskawki zalecana dawka, w zależności od stopnia porażenia gleby, wynosi 300–500 kg/ha powierzchni traktowanej. Można ją ograniczyć, jeśli planowana jest pasowa uprawa oraz gdy zabieg jest przeprowadzany zapobiegawczo. Preparat stosuje się na glebach o pH od 4 do 8 (przy wyższym pH istnieje ryzyko wystąpienia fitotoksyczności). Prelegent zwrócił uwagę na to, aby przy planowaniu nawożenia uwzględnić fakt, że MITC hamuje działanie bakterii nitryfikacyjnych. Przykładowo przy dawce 200 kg/ha ilość azotu (w formie amonowej) w glebie wzrasta o 20 kg.

Jak informował Szymon Matysiak, na razie Basamid 97 GR można stosować na plantacje mateczne truskawek, ale trwa procedura rozszerzenia rejestracji o uprawy innych roślin jagodowych oraz drzew owocowych. Plantatorzy, którzy zakupią preparat z myślą o zastosowaniu go na dużym obszarze, będą mogli skorzystać z bezpłatnej usługi jego aplikacji. Specjalnie do tego celu sprowadzono z Włoch maszynę Mix Tiller Dry firmy Forigo. Na polu przygotowanym pod uprawę truskawek odbył się pokaz pracy tym urządzeniem. – Maszyna ta za jednym przejazdem formuje redliny, miesza środek odkażający z glebą i wykłada folię – wyjaśniał Daniele Chilese z firmy Forigo.

Fumigacja podłoża, a następnie jego ściółkowanie znacznie ograniczają presję patogenów i chwastów. Dodatkowo w tym roku pojawiła się możliwość stosowania preparatu Regalis Plus 10 WG w celu ograniczenia wzrostu pędów rozłogowych. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest zmniejszenie nakładu kosztów ponoszonych na zabiegi ochrony, skrócenie czasu pracy, przy jednoczesnym uzyskiwaniu wyższych plonów dobrej jakości – podsumował spotkanie Adam Borzęcki.

Agnieszka Okła

Zdjęcia do artykułu

Uczestnicy spotkania
Maszyna Mix Tiller Dry do odkażania gleby
Dr Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie mówił na temat potrzeb i możliwości odkażania gleby przed założeniem plantacji truskawki
Szymon Matysiak z firmy Arysta omówił techniczne aspekty skutecznego stosowania preparatu Basamid 97 GR
Możliwości odkażania gleby przy użyciu maszyny Mix Tiller Dry prezentował Daniele Chilese z firmy Forigo
Rozkładanie folii na zagonie
Rozkładanie folii na zagonie
Aplikacja środka Basamid 97 GR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure