Ochrona

Nowe badania z Topsinem

Firma Sumi Agro Poland informuje o najnowszych wynikach badań dotyczących łącznego stosowania preparatu Topsin M 500 SC z fungicydami do ochrony jabłoni przed parchem oraz chorobami kory i drewna.

Pogoda zimą sprzyjała przetrwaniu sprawcy parcha jabłoni praktycznie bez strat. Inokulum na starcie obecnego sezonu jest bardzo obfite. Konieczne będzie intensywne zabezpieczenie drzew przed infekcjami pierwotnymi.

Na początku sezonu ważne będzie również wykonanie zabiegu zabezpieczającego wszelkie rany, które mogą być wrotami infekcji dla patogenów. W tym celu można wykorzystać np. Topsin M 500 SC zarejestrowany do zwalczania raka drzew i zgorzeli kory.

Firma STAPHYT w doświadczeniu wykonanym w Belsku Dużym w 2017 r. oceniała skuteczność zabiegów wczesnowiosennych przeciwko parchowi jabłoni oraz chorobom kory i drewna. Badano mieszaniny Topsin M 500 SC z fungicydami kontaktowymi Delan 700 WG i Miedzian 50 WP. Każda z mieszanin działała przeciwko parchowi jabłoni silniej (wykazując nawet do 100% skuteczności) i dłużej niż samodzielnie użyte ww. fungicydy (pełny wykres i opis poniżej).

mat. pras. Sumi Agro Poland 

Zdjęcia do artykułu

Ocena skuteczności zabiegu wczesnowiosennego przeciwko chorobom kory i drewna oraz parchowi jabłoni  (skuteczność w % w odniesieniu do porażonej powierzchni liści); termin zabiegu - 18 kwietnia 2017 r.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure