r e k l a m a


Ochrona

Mszyce w okresie lata

W sezonie wegetacji występuje od kilku do kilkunastu pokoleń poszczególnych gatunków mszyc. Charakteryzują się one wysoką płodnością, dlatego liczebność oraz szkodliwość mszyc może bardzo szybko wzrastać. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na ich zwalczanie.

Warunki pogodowe wiosną bardzo utrudniały wykonywanie zabiegów. Ponadto, ze względu na bardzo trudną sytuację w sadownictwie (straty mrozowe i przymrozkowe) realizowano najczęściej oszczędnościowe programy zwalczania. Przed kwitnieniem wykorzystywano najczęściej syntetyczne pyretroidy, aby podczas jednego zabiegu zniszczyć mszyce, zwójkówki i chrząszcze. Pamiętać jednak trzeba, że preparaty z tej grupy charakteryzują się wyłącznie działaniem kontaktowym i nie docierają do miejsc trudno dostępnych, w jakich ulokowane są kolonie bawełnicy korówki lub mszycy jabłoniowo-babkowej. Dlatego bezpośrednio po zakończonym kwitnieniu należało niezwłocznie wykonać następny zabieg zwalczający mszyce.

W większości sadów w tym okresie w celu równoczesnego zwalczania owocnicy jabłkowej i pryszczarka jabłoniowego stosowano środki z grupy noenikotynoidów. Niestety, od kilku już lat spada skuteczność preparatów z tej grupy w zwalczaniu mszyc. W obecnym sezonie wegetacyjnym w bardzo wielu sadach środki z grupy noenikotynoidów nie wyniszczały całkowicie mszycy jabłoniowo-babkowej, żerującej w zdeformowanych liściach. Najczęściej tydzień po opryskiwaniu populacja tego gatunku się odbudowywała. W lipcu należy zatem zwracać szczególną uwagę na obecność tej mszycy i po osiągnięciu przez nią progu szkodliwości – wykonać zabieg. Trzeba także systematycznie lustrować sady na obecność mszycy jabłoniowej, a po przekroczonym progu szkodliwości – ją zwalczać.

Oddzielnym zagadnieniem jest zwalczanie bawełnicy korówki, która masowo pojawia się w połowie czerwca i w lipcu, a często też na krótko przed zbiorem owoców i w tym okresie należy przeprowadzić zabieg. Termin jego wykonania wyznaczyć można jedynie na podstawie systematycznych lustracji sadu na jej obecność i liczebność.

Jakie środki ochrony stosować przeciwko mszycom – o tym w artykule dr Alicji Maciesiak w lipcowym numerze „Sadu Nowoczesnego”. 

 Zdjęcia: Alicja Maciesiak

Galeria zdjęć

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ