r e k l a m a


Ochrona

Lustruj sad i zwalczaj bawełnicę

Bawełnica korówka masowo pojawia się w połowie czerwca i w lipcu, a często też na krótko przed zbiorem owoców. Termin wykonania zabiegu można wyznaczyć na podstawie systematycznych lustracji sadu.

Zimują larwy, które sadowią się na szyjce korzeniowej, korzeniach oraz częściach nadziemnych drzew. Część dorosłych mszyc i starszych larw ginie w czasie zimy w temperaturze -7°C, natomiast młode larwy – w temperaturze -25°C. Rozwój larw na wiosnę rozpoczyna się w temperaturze 7°C, a więc pod koniec kwietnia lub na początku maja. Po osiągnięciu dojrzałości mszyce się rozmnażają. Jedna samica rodzi do 125 larw. W ciągu roku może wystąpić do 10 pokoleń tego szkodnika. Mszyce są brunatne, pokryte woskowatymi, białymi nićmi. Wysysają soki, wbijając kłujkę aż do kambium. Powstają narośla, które pękając, ułatwiają dostęp grzybom rakotwórczym. Na młodych pędach pęka kora, co prowadzi do tworzenia się głębokich ran. Porażone przez bawełnicę drzewa są osłabione, mało wytrzymałe na mróz i słabo plonują.

Do zwalczania bawełnicy korówki można wykorzystać: Movento 100 SC (2,25 l/ha), Actarę 25 WG (0,2 kg/ha), Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha) i jego odpowiedniki. Pierwszy zabieg należy wykonać zaraz po pojawieniu się tej mszycy (przeważnie około 2 tygodni po kwitnieniu) i najczęściej powtórzyć po 7–10 dniach. Bardzo ważne jest dokładne opryskiwanie korony i pnia drzew oraz odrostów korzeniowych. Skuteczność zabiegu zwiększa dodatek zwilżacza do cieczy roboczej.

Tekst i zdjęcia: Alicja Maciesiak

Galeria zdjęć

Tagi:

Zobacz także

r e k l a m a

r e k l a m a

Sad Nowoczesny 6/2018
WAPŃ